• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chúa cười


[Niệm khúc Lc 6:27-38 ≈ Mt 5:38-48; 7:1-2]

chua cuoiYêu thương là luật Chúa truyền
Thứ tha, nhân hậu đi liền theo sau
Yêu thương là điểm khởi đầu
Yêu rồi làm được mọi điều nhỏ, to
Khó là yêu cả kẻ thù
Tim yêu chẳng ngại nhân từ với ai
Đấu kia hoặc loại đấu này
Đong xong thì Chúa đong ngay cho mình
Làm người cần lắm chữ tình
Thiếu tình sẽ hóa yêu tinh hại người
Yêu thương là luật Chúa đòi
Thẳng thắn, rạch ròi, chẳng có du di
Phần to, phần nhỏ cho đi
Thì phần tương xứng nhận về phần riêng
Yêu người thân thích – chuyện thường
Yêu người không thích mới mong Chúa cười
Chúa cười thì thật tuyệt vời
Nghĩa là mình sống đúng lời Ngài khuyên

TRẦM THIÊN THU