• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lời Nguyện Đêm Đông

Quan Tro Va Mang Co

Ngôi sao lấp lánh đêm đông,

Dẫn đường đạo sĩ đến đồng Bêlem

Kìa trong hang đá vào xem,

Ngôi Hai Con Chúa đã nên người trần.

Vàng, hương, mộc dược tiến dâng,

Thinh không vang tiếng thiên thần vinh danh

Tung hô Thiên Chúa nhân lành,

Vì yêu người thế nên đành hạ sinh.

Nay con bày tỏ tâm tình,

Quỳ bên hang đá nhỏ xinh dâng lời

Cầu cho hạnh phúc nơi nơi,

Yêu thương, chia sẻ: cuộc đời thắm tươi.

Ysave Bảo Yến