• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Theo Chúa

05 theo-chua

Chúa ơi! Con bước theo Ngài

Con đường Thập Giá ngập tràn lối đi

Đã yêu con chẳng sợ gì

Hiến dâng đời sống mỗi khi Chúa cần

Ngày ngày thưa tiếng xin vâng

Làm nên của lễ thông phần cùng Cha

Suốt đời thinh lặng nguyện cầu Vui nhận Thánh Giá hằng ngày Chúa trao

Tình Thương nhân thế dạt dào

Căng buồm thả lưới nhọc lao không sờn

Từ nay con sống Chúa ơi

Sống vì nhân thế, sống vì tình yêu

Vui buồn có Chúa đồng hành

Đời con hoàn tất ở trong tay Ngài

Đường đời cho dẫu còn dài

Tình con theo bước tình Ngài hiến dâng

 

Dì Matta Siêng