• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

SỰ TỰ ĐẠI VÀ VẾT THƯƠNG CỦA CHÚNG TA

kieungao

Sự tự đại là nguồn gốc xung đột của con người, nhưng cũng là nguồn gốc cho sự cao cả của con người.

Bạn có dành một hành động nào hàng ngày cho Chúa không?

CauNguyen

Năm 2016, trang Aleteia ( fr.aleteia.org) có loạt bài “Sống Đạo” đặt câu hỏi “Bạn có dành một hành động nào hàng ngày cho Chúa không?” Chúng tôi xin gom lại các câu trả lời của một số nhân vật được hỏi.

Sống bác ái trong lời nói của người tu sĩ

bacai

Mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn.

THƯỢNG ĐẾ, CON HỎI NGÀI MỘT CÂU ĐƯỢC KHÔNG?

tk1

"Tại sao Ngài lại để quá nhiều thứ tồi tệ xảy ra với con ngày hôm nay?"