• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ĐỨC MẸ MÂN CÔI VÀ TRUYỀN GIÁO

mancoitruyengiao

Mân côi và truyền giáo tuy cách xa nhau lịch sử của ngày lễ, nhưng gắn liền với nhau về nội dung: Lòng yêu mến Chúa của Mẹ Maria và sứ vụ ra đi đều xuất phát từ Chúa Thánh Thần.

MÙI HƯƠNG CỦA ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG

khiemnhuong

Khiêm nhường là lấy chỗ hợp pháp như một mảnh nhỏ của đất, chứ không phải như một con người hay một cái gì đó tách khỏi đất.

Bưu Ðiện Lớn Nhất Thế Giới

buudien

Có lẽ bưu điện lớn nhất thế giới phải là bưu điện trước cổng Thiên đàng... Mỗi ngày có không biết bao nhiêu thư viết bằng không biết bao nhiêu ngôn ngữ được gửi đến... Tất cả đều là những lời cầu xin.

SỰ TỰ ĐẠI VÀ VẾT THƯƠNG CỦA CHÚNG TA

kieungao

Sự tự đại là nguồn gốc xung đột của con người, nhưng cũng là nguồn gốc cho sự cao cả của con người.