• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MỘT CHÚT GỢI Ý SỐNG TINH THẦN MÙA VỌNG

muavong

 Chúng ta đang bước vào Mùa Vọng khởi đầu năm Phụng Vụ 2018-2019. Mọi nơi trên thế giới các tín hữu đang rộn ràng chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh.

Ba Hệ Thống Quan Trọng cho Sức Khỏe Tinh Thần

tinhthan

Bạn có khi nào suy nghĩ về cách thức các sự vật trong thế giới này liên kết chặt chẽ với nhau chưa?

THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI?

that-bai-de-thanh-cong-3

Những người tu sĩ là những người rất bình thường như bao nhiêu người khác, dù họ ở trong bất cứ giai đoạn nào của đời tu.

SÁU TỘI MÀ NGƯỜI KITÔ HỮU KHÔNG CÒN PHÂN BIỆT ĐƯỢC

sautoi

Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải có chọn lựa đúng đắn: chấp nhận các yếu đuối của mình và mặc lấy đức tính khiêm nhường.