• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ta khát

jesus-on-the-cross-1

Thầy yêu mến !

Với những sự ồn ào của cuộc chạy đua trong thời đại kinh tế thị trường, một xã hội mà vật chất quan trọng hàng đầu. Ở đâu đâu cũng là những toan tính thiệt hơn, đâu đâu cũng là những bài toán cho việc kiếm tiền.


Ngài đỡ dậy

loi-tha-thu-diu-dang

1. Ngài lại gần

Muốn đỡ dậy một ai, ta không thể đứng cách xa người đó mà đỡ dậy được. Việc trước tiên ta phải lại gần họ. Trong cuộc đời, có nhiều người dùng tiền bạc, uy lực…

Được sạch

aicoquyenthatoi

1. Thiên Chúa tạo dựng con người thanh sạch.

Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa. Vì giống hình ảnh Chúa, tất nhiên là con người thanh sạch.

Ngài tạo dựng con người theo ý muốn của Ngài. Tất nhiên Ngài luôn muốn con người được sạch.