• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cùng đọc cùng suy ngẫm

kho

Thật đáng buồn hơn nếu bạn luôn gặp thất bại mà còn muốn tỏ ra mình hơn người bằng cách tự đắc cho rằng mình là "trung tâm của thế giới"


Hoá đơn của mẹ

hoadon

Mẹ nuôi con quên đi ngày tháng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày.4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ

nice

Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn. Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn. Hãy luôn hạnh phúc.Học làm người

chutieu5

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.