• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ

nice

Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn. Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn. Hãy luôn hạnh phúc.Học làm người

chutieu5

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.


Hoá đơn của mẹ

hoadon

Mẹ nuôi con quên đi ngày tháng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày.Bút chì và cục tẩy

butchi

Khi yêu thương đủ lớn, ta sẽ trao đi mà không hề cần nhận lại