• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Suy tư từ cuộc đời

suytu

Đừng bao giờ thất vọng, điều tốt đẹp nhất sẽ đến vào lúc bạn không chờ...

 

 

Cuộc sống đẹp thay

thumnail

 Cuộc sống tuy ngắn ngủi, nhưng ta luôn có đủ thời gian để sống tốt..

 

 

24 điều ghi nhớ

bocau

 Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.


Giản dị của cuộc sống

canh

 Hãy làm việc say mê như thể bạn không còn cơ hội để làm lại một lần nữa.