• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hoá đơn của mẹ

hoadon

Mẹ nuôi con quên đi ngày tháng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày.Bút chì và cục tẩy

butchi

Khi yêu thương đủ lớn, ta sẽ trao đi mà không hề cần nhận lạiHọc làm người

chutieu5

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.


24 Chữ Cái tuyệt vời

chucai1

Bạn phải biết điều khiển cuộc sống của mình, đừng để cuộc sống điều khiển bạn