• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phúc cho ai không thấy mà tin

toma

Chúa đã sống và vẫn sống trong đời ta...

Cùng theo Chúa

Chendang

Bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, chúng ta ...

Tảng đá lăn ra

tangda

Ngày nay, con người đang bị những tảng đá vô hình đè nặng..

Hãy mau trở về cùng Chúa

muachay

Thiên Chúa rất đau lòng khi ta phạm tội