• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mười điều răn của đời sống cộng đoàn

images

Mỗi người là quà tặng, là biểu lộ tình yêu và chăm sóc của Chúa cho nhau.

Ngưỡng Sinh - Tử

It-is-finished

Ngày Thứ Bảy – khoảng chơi vơi. Thầy không còn nữa, khốn đời con đây!.....

Tản mạn về lời nói

images1588693 1

Khởi đi từ những cảm nghiệm, những suy tư trong cuộc sống đời thường,

Dạ tiệc ân tình

BTL-02

“Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy” (Mt 26:26-28)