• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài toán "Tình Yêu"

tinh-yeutn

Trong bài toán tình yêu, Cộng một bằng tất cả, Cũng bài toán tình yêu, Trừ một là chấm hết.

GIUSE PHI THƯỜNG

giuse

“Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo” (St 41:55)

Khó nghèo, Khiết tịnh, Vâng phục trong thời đại thế tục

loikhantn

Khó nghèo đem lại sự giàu có của nó, khiết tịnh đem lại sự triển nở của nó, và vâng phục cho chúng ta sự tự do sâu sắc nhất của con người.

Tiếng gọi lòng tôi

thanh-hien

"Ơn gọi của tôi chính là tình yêu"