• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ơn Cứu-chuộc từ Thiên-Chúa

tuthienchua

Các đạo trên trần-thế là đường dẫn đến Ơn Cứu-chuộc từ Thiên-Chúa

Lương-tâm trưởng-thành trong đạo-đức.

luongtam

Vấn-đề đích-thực ở đây, là: làm sao ta có thể đi từ phương-án này đến cung-cách khác dễ dàng được?

Cứu-Chuộc thế-gian qua các đạo trên trần-thế

chuatt

“Bất cứ sự thật nào, dù do ai nói, cũng đều xuất từ Chúa Thánh Thần.”

Kinh-nghiệm sống có lương-tâm

anhsang

Sống đời đạo-đức có ánh-sáng Cứu-Chuộc soi rọi