• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sự thật của niềm tin

faithintruth

Những gì chúng ta vẫn đang làm, là dấn bước đi vào một thứ triết lý về “hiểu biết”. 

Điều gì xảy đến với động tác “tin” như thế?

faith-2

Cụm từ “tin” theo ngôn ngữ “nói” ở tiếng Anh, lại chuyên chở một ý-tưởng...

Suy tư có sự đồng thuận

thoughts21

Tư-duy, là nỗ-lực đến với nhận-thức, còn gọi là “hiểu biết”...

Tin, động tác phát tự con tim: Phần tiếp theo

ductin

Để bắt đầu, tôi xin kể ở đây một hồi ức nhớ về những ngày của thời đã qua,