• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kinh nghiệm đầu của con người về niềm tin

thanhoc

Niềm tin vô-thức bên dưới động-tác tin, có ý-thức

Tin, qua tầm nhìn của thánh Gioan

thgioan

  Từ ngày có Công Đồng Vatican 2 đến nay

Vai trò thần-học chính mạch

vaitro

Nhiều nhà thần-học nay tỏ ra cởi mở hơn đối với chức năng của một thần-học chuyên diễn-giả

Tin Chúa, qua tầm nhìn tận chốn thâm sâu

chuathay

Narendra: “Thưa ngài, tôi xin hỏi: có khi nào ngài thấy Chúa ở tâm can không?”