• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chúa Cứu-Chuộc thật rất thánh

cuuchuocrat

Cuộc diện tâm-lý nơi Đức Giêsu

Kinh-nghiệm thần bí qua cung-cách từng trải rất Ấn-giáo

cuuchuoc

Với Ấn-giáo, kinh-nghệm từng-trải sâu-xa nhất về thần-bí,

Kinh-nghiệm thần-bí nơi đạo Hồi: thách-thức niềm-tin Hồi-giáo

hinh

Cứu-Chuộc thế-gian qua các đạo trên trần-thế

Ơn Cứu-chuộc Kitô-giáo là cốt-cách kinh-nghiệm của Kitô-hữu

cuuchuoc1

Ơn Cứu-chuộc Kitô-giáo là cốt-cách kinh-nghiệm của Kitô-hữu