• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tính hiệp-nhất nơi huyền-nhiệm tin.

conthiernc

Huyền-nhiệm đầu, tỏ cho ta biết Đức Giêsu là Con Thiên-Chúa.

Niềm tin siêu-nhiên

huthang

Ở chương 2, tôi đã có đôi lời về “luồng sáng” thấy ở động tác “tin” phát xuất tự con tim.

Tin, động tác phát từ con tim

dieucan

Ở đây, lại có thêm vấn đề về nguyên tắc

Niềm tin ‘của’, ‘ở nơi’ và ‘xuất tự’ mẹ hiền

mecon

Có người hỏi: những gì sẽ xảy đến khi người nữ-phụ trở thành “mẹ hiền”?