• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ơn Cứu-chuộc, Và ý kiến của quần-chúng

oncucuchu

Với xã-hội Địa Trung Hải thời cổ xưa, dân chúng ban đầu thường sống với ảnh-hình “người của quần chúng”.

Ơn Cứu-chuộc và ý của các tác-giả Tin Mừng

canhcua

Đến đây, tôi muốn hé mở một cánh cửa nhỏ, để anh em mình thấy được ...

Ơn Cứu-chuộc, và chuyện quyền-lực

oncuuchuoc

Ơn Cứu-chuộc, và chuyện quyền-lực

Nền-tảng Kinh thánh

kinhnentang

Kinh thánh kể nhiều về truyền-thống và cung-cách diễn-giải Ơn Cứu-chuộc,