• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ơn Cứu-Chuộc và các truyền-thống trong Đạo

cuuchuoc

Thật ra có rất nhiều truyền-thống nói về Ơn Cứu-Chuộc, ở trong Đạo

Ơn Cứu chuộc và giòng suy tư cùng một chiều

suytu

Lm John Flader có trả lời một số câu hỏi do bạn đọc gửi đến những vấn nạn như: tại sao Đức Giêsu phải chết?

Ơn Cứu-chuộc,và khúc cuối một giòng suy-tư

giongsuytyu

“Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội”.

Ơn Cứu-chuộc, và lập-trường của thánh Luca và thánh Gioan

thoeluca

 Ơn Cứu-chuộc, và lập-trường của thánh Luca và thánh Gioan