• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hiểu-biết khoa-học về thú-tính con người

vutru

Ơn Cứu-Chuộc và tội nguyên-tổ

Ơn Cứu-Chuộc và tội nguyên-tổ

nguyentoi

Tội Nguyên Tổ,một ý-tưởng xuất tự thánh Augustinô

Những hiểu biết có liên-quan đến cuộc sống con người

nguyento

Ơn Cứu-Chuộc và tội nguyên-tổ

Ơn Cứu-Chuộc và tính-chất kinh-tế

tinhyeu

Bài này, do Gs Kathryn Tanner, thuộc Đại-học Chicago từng diễn-giải.