• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tội Nguyên tổ và trường-phái Tôma

cuudo1

Trường-phái Tôma về Tội Nguyên-tổ cũng rất đậm nét và sâu-sắc, nhất là về thuyết-lý.

Suy thế nào về tội nguyên tổ?

toinguyentoi

Tôi vẫn chắc một điều, là: anh em mình đây cũng đã từng gặp nhiều người

Sống đời đạo-đức với ánh-sáng Cứu-Chuộc

cuudo

Trước nhất là Ơn cứu-chuộc, sau đó mới đến tội và lỗi!

Tội nguyên tổ và một vài yếu-tố rất riêng-biệt

chavacon

Nay là lúc, ta không còn thấy mình có tư-cách đúng-đắn để cứ thế mà huyên-thuyên bảo rằng: “con người vốn dĩ xuất từ loài khỉ”