• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giáo Lý về Gia Đình - 1

giadinh1

"Hôm nay tôi thực sự muốn bắt đầu với Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới

Hướng tầm-nhìn cảm-thông đặc-tính thần-thiêng của Ngài

cuucchuoc

Hiện nay, nhiều vị thức-giả ở các nơi trên thế-giới, đang gia-tăng ngờ-vực về đặc-tính thần-thiêng

Biểu-thức tạo tâm-thân Đức Giêsu

songlai

Vấn-đề nền-tảng đặt ra hôm nay, là: làm sao để ta tìm ra được biểu-mẫu sống-động về Đức Giêsu lịch-sử

Chúa Cứu-Chuộc thật rất thánh

cuuchuocrat

Cuộc diện tâm-lý nơi Đức Giêsu