• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHÚA GIÊSU ĐÃ THUA MỘT ĐỨC TIN TUYỆT VỜI

chua giesu va nguoi pn canaan

Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phúc, Người mang hạnh phúc đến cho chúng ta, người đàn bà xứ Canaan hiểu điều đó nên đã tìm đến Chúa!

Biểu-thức tạo tâm-thân Đức Giêsu

songlai

Vấn-đề nền-tảng đặt ra hôm nay, là: làm sao để ta tìm ra được biểu-mẫu sống-động về Đức Giêsu lịch-sử

Giáo Lý về Gia Đình - 1

giadinh1

"Hôm nay tôi thực sự muốn bắt đầu với Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới

Hướng tầm-nhìn cảm-thông đặc-tính thần-thiêng của Ngài

cuucchuoc

Hiện nay, nhiều vị thức-giả ở các nơi trên thế-giới, đang gia-tăng ngờ-vực về đặc-tính thần-thiêng