• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Chúa Nhật 24 TN - B

DẪN NHẬP LỄ.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

 Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến, chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta.

Đức tin là một ân ban nhưng không - đến từ Thiên Chúa. Song đức tin cũng là một lời đáp trả, một lựa chọn và một lối sống của con người. Vì vậy, để có được chọn lựa và sống cho ra sống, con người vẫn cần ý thức về chính điều mình đã chọn lựa. Đó chính là câu trả lời của Thầy Giêsu dành cho ông Phêrô hôm nay: “Con Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ!... Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”.

Theo Chúa là thế, là một lối sống luôn biết phía trước mình sẽ phải sống ra sao và gặp phải những gì. Đó là một lối sống có ý thức chứ không phải cảm tính nông nỗi.

Xin Chúa thương dạy chúng ta bài học ý thức ấy, như đã dạy cho thánh Phêrô và các tông đồ khi xưavậy.

 Kính mời cộng đoàn đứng, hát bài ca nhập lễ.

 

      DẪN VÀO BÀI ĐỌC I. (Is 50, 5-9a)

Người Tôi Tớ của Đức Chúa sẵn sàng chịu đau khổ, luôn trung thành thực hiện nhiệm vụ. Đó là hình ảnh Đức Kitô, mẫu gương sáng ngời cho chúng ta.

 DẪN VÀO BÀI ĐỌC II. (Gc 2, 14-18)

Giá trị đức tin của chúng ta tùy vào mức độ bác ái đối với tha nhân. Thánh Giacôbê khẳng định: Sống đức tin luôn phải đi đôi với việc thực thi đức ái.

 LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta phải bước theo con đường khổ giá của Ngài, để được ơn cứu độ và vinh quang Nước Trời. Vậy chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

 

1.Xin cho mọi thành phần Hội Thánh, cùng tuyên xưng một đức tin và thực hành các lệnh truyền của Chúa, luôn xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

2.Xin cho những người chưa biết Chúa Kitô, nhờ xem thấy những chứng tá của các Kitô hữu, mà nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu chuộc trần gian. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

3.Xin cho những ai đang bị bách hại vì sống công chính, được sức mạnh để vác thập giá hàng ngày theo Chúa Kitô với lòng can đảm trung thành. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

4.Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống đức tin, bằng việc hy sinh từ bỏ chính mình, và thương yêu giúp đỡ hồn xác mọi người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng thượng trí, Cha đã sai Đức Giêsu Con Cha đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban phát mọi ơn lành. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

DẪN DÂNG LỄ.

Chúa Giêsu đã từ bỏ chính mình, nên tấm bánh nuôi dưỡng nhân loại. Giờ đây (… … ) đại diện chúng ta dâng lên Chúa lễ vật thành kính tạ ơn. Mời mọi người cùng hợp ý.


CÁM ƠN HIỆP LỄ.

Kính mời cộng đoàn cùng tạ ơn Thánh Thể.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Chúa đã dùng tình yêu và sự vâng phục thánh ý Chúa Cha để giải thoát nhân loại khỏi đau khổ và sự chết. Chúa đã đi qua con đường thập giá để bước vào phục sinh vinh hiển. Nếu Chúa đã dùng cách đó, ắt đó phải là cách tốt nhất và khôn ngoan nhất để giải thoát con khỏi đau khổ và đem lại hạnh phúc thật cho con.

Hôm nay, Chúa bảo con: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,35).

Xin cho con sức mạnh, để từ bỏ lòng tham lam ích kỷ và những gì không phù hợp với địa vị làm con cái Chúa.

Xin cho con tình yêu, để đón nhận những khó khăn thử thách và những gì Chúa gửi đến để tôi luyện con.

Xin cho con ơn bền đỗ, để dù có yếu đuối sa ngã, con vẫn chỗi dậy, tiếp tục vác thập giá của mình theo Chúa.

Lạy Chúa, chớ gì cuối đời con, tai con được nghe tiếng Chúa: “Hỡi tôi tớ trung tín và tốt lành, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi” (Mt 25,21). Amen.

 

CHÚC KẾT LỄ.

Chúc ông bà anh chị em biết cách “hành động để cho mọi người thấy thế nào là tin” như lời thánh Giacôbê đã dạy.

Tâm Thành