• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên - C

MÙA THƯỜNG NIÊN

danle30tnc

CHÚA NHẬT XXX

“Ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống,

và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”

                                                                    (Lc 18,14)

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

CN

27/10

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.

T2

28/10

THÁNH SIMON VÀ TH. GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

T6

1/11

Thứ Sáu đầu tháng.

CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ họ.

Có thêm lễ 18:30 giờ.

T7

2/11

Thứ Bảy đầu tháng. LỄ CÁC ĐẲNG.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Có thêm lễ 6 giờ.

CN

3/11

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.

Bổn mạng cha phó Martinô.

 DẪN NHẬP LỄ.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Giáo huấn từ sách Huấn Ca trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa là Ðấng chí công và Ngài ưa thích lòng chân thành của người nghèo khó. Qua thư gửi ông Timôthêô, Thánh Phaolô tin rằng ngài được cứu độ hoàn toàn nhờ ơn Chúa, chứ không phải với sức riêng mình. Bài Phúc Âm thánh Luca dạy chúng ta cầu nguyện khiêm tốn, để được Chúa thương tha tội và ban ơn công chính. Vì “Ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. Thiên Chúa không ưa kẻ kiêu ngạo, cậy sức mạnh, Ngài thương những ai nhận biết thân phận hèn yếu của mình.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay muốn giáo huấn chúng ta về sự cầu nguyện. Ðúng hơn, Thiên Chúa muốn dạy dỗ chúng ta về chính Ngài. Hiểu Ngài hơn, chúng ta sẽ biết cầu nguyện tốt hơn; và nhờ đó, chúng ta sẽ biết sống đạo hoàn toàn hơn.

Chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ. Xin cho chúng ta biết khiêm tốn khi cầu nguyện, để được Chúa thương tha thứ tội lỗi và ban ơn lành hồn xác.

Kính mời cộng đoàn đứng, cùng hát ca nhập lễ.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC I (Hc 35, 15b-17.20-22a).

Chúa là Ðấng chí công. Ngài không ưa của lễ bề ngoài hay việc giữ luật cách máy móc. Chúa thích lòng chân thành và nhậm lời kẻ khó nghèo kêu xin. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC II (2 Tm 4, 6-8.16-18).

Qua thư gởi cho ông Timôthê, Thánh Phaolô thâm tín rằng: Ngài đã phấn đấu tốt, không phải với sức mình, nhưng hoàn toàn nhờ sức Chúa, là Đấng Thẩm Phán chí công, sẽ ban ơn cứu độ cho ngài.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa hằng lắng nghe những lời khiêm tốn nài xin. Vậy, ý thức thân phận yếu đuối của mình chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1.Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn hợp nhất với nhau trong cùng một đức tin và lời cầu nguyện, để có thể bày tỏ khuôn mặt khiêm nhường của Chúa cho hết mọi người.

                                                            Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

2. Xin cho những ai đang tự cao tự đại, cậy sức mình hơn cậy Chúa, nhận biết thân phận hèn yếu của con người, chấm dứt mọi thứ kỳ thị gây đau khổ cho tha nhân.

                                                            Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

3. Xin cho những ai đang bị người đời khinh chê và gạt ra bên lề xã hội, tìm được niềm an ủi trong cuộc sống nhờ biết tin tưởng trông cậy vào lòng thương xót Chúa.

                                                            Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

4. Xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta, được lòng khiêm tốn khi cầu nguyện, cần mẫn trong sống đạo và biết tôn trọng lẫn nhau, để giúp nhau tiến bước theo đường lối Chúa.

                                                            Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin đoái thương nhậm lời chúng con vừa dâng lên Chúa, nhờ đó chúng con ngày càng thêm gắn bó với Chúa và làm chứng được là Chúa yêu thương loài người.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

DẪN DÂNG LỄ.

Mọi thứ tốt lành đều do Chúa ban. Vì thế chúng ta hãy quảng đại dâng lên Chúa những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Hôm nay (...) đại diện cộng đoàn hiến dâng Chúa lễ phẩm này. Mời mọi người cùng hợp ý.

CÁM ƠN HIỆP LỄ.

Kính mời cộng đoàn cùng tạ ơn Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa thấu suốt tất cả. Trước mặt Chúa, không một tâm tư nào của con người lại không bị phơi bày trọn vẹn. Chúa biết mọi việc làm của con, xin giúp con, để trước mặt Chúa, đừng bao giờ con nghĩ rằng mình có công trạng, nhưng biết nhận ra những nhược điểm và tội lỗi của mình, để con luôn hết lòng khiêm cung thờ phượng Chúa, và cảm nghiệm được lòng từ ái Chúa đã đoái nhìn đến con.

Lạy Chúa, là Ðức Chúa và là Cứu Chúa của con.

Trong tay Ngài, con được an toàn.

Nếu Ngài gìn giữ con, nào con sợ chi.

Nếu Ngài ruồng bỏ con, con không còn gì để hy vọng nữa.

Con xin Chúa ban điều tốt nhất cho con,

và con xin phó thác hoàn toàn cho Chúa.” Amen.

(Chân phướcJohn Newman)

CHÚC KẾT LỄ.

Chúc ông bà anh chị em luôn hiền lành và khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu, để được tham dự vào hành vi khó nghèo của Người trong mầu nhiệm thánh giá.

Tâm Thành