• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN Lễ Lá Năm - C

Chúa Nhật Lễ Lá

lelanamc

TƯỞNG NIỆM

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

(NĂM C)

“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”(Lc 19, 38)

LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH

CN

14/4

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

T2

15/4

THỨ HAI TUẦN THÁNH.

T3

16/4

THỨ BA TUẦN THÁNH.

T4

17/4

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

T5

18/4

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

Sáng: Lễ đèn nhất (5 giờ 30).

Tối: THÁNH LỄ TIỆC LY (20 giờ).

T6

19/4

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt.

Sáng: Lễ đèn nhì (5 giờ 30).

Chiều: Đàng Thánh Giá 15 giờ (Hoa) và 16 giờ (Việt)

20 giờ: TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

T7

20/4

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Sáng: Lễ đèn ba (5 giờ 30).

Tối: CANH THỨC VƯỢT QUA (20 giờ).

CN

21/4

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI.Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ họ.

Những điều cần lưu ý:

Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá gồm có 2 phần:

I. Nghi thức Tưởng niệm CG vào thành Giêrusalem:

Cần phân biệt 3 hình thức tưởng niệm mà Phụng vụ đã dự liệu:

1. Đi kiệu:

- Giáo dân cầm lá trên tay tụ họp quanh bàn đặt lá để làm phép.

- Linh mục có thể mặc áo choàng.

- Có Nghi thức làm phép lá :

•Có bình hương, thánh giá, đèn hầu;

•Có rảy nước thánh trên lá (sau Lời nguyện, trước Phúc Âm)

•Không xông hương Phúc Âm; chỉ xông hương Bàn thờ, có thể giảng;

- Thứ tự đi kiệu:

•Bình hương

•Thánh giá + Đèn hầu

•Lễ sinh + Chủ tế

•Ca đoàn + Giáo dân.

2. Rước trọng thể:

- Một số đại diện giáo dân cầm lá trên tay tụ họp quanh bàn đặt lá để làm phép.

- Linh mục mặc áo lễ (màu đỏ).

- Có Nghi thức làm phép lá:

•Không bình hương, thánh giá, đèn hầu;

•Có rảy nước thánh trên lá (sau Lời nguyện, trước Phúc Âm)

•Không xông hương Phúc Âm hay Bàn thờ, không giảng.

3. Rước đơn giản:

- Giáo dân cầm lá trên tay ngồi trong nhà thờ.

- Linh mục mặc áo lễ (màu đỏ), tiến thẳng ra Bàn thờ.

- Không có Nghi thức làm phép lá.

II. Nghi thức thánh lễ:

- Nếu Đi kiệu hay Rước trọng thể thì không làm Dấu thánh giá đầu thánh lễ và không có Nghi thức thống hối hay rảy nước thánh đầu lễ.

- Nếu Rước đơn giản, thì khi linh mục ra Bàn thờ, cử hành thánh lễ như bình thường.

- Trong thánh lễ không Kinh Vinh Danh. Linh mục tuỳ nghi có thể giảng sau Phúc Âm, có Kinh Tin KínhLời nguyện Tín hữu.

- Khi đọc Bài Thương Khó: Không nến, không hương, không lời chào, và không làm Dấu thánh giá trên sách Phúc Âm.

________________________________________________________________

I. Nghi thức Tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem.

1. Dẫn nhập lễ.

NDL:         Kính thưa quý cộng đoàn,

Với Lễ Lá, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh. Phụng vụ hôm nay gợi lên cho chúng ta ba ý nghĩa:

- Trước tiên là tưởng niệm việc Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem trước khi Người chịu khổ hình và chết.

- Thứ hai là tôn kính Chúa Kitô là Vua: Người vào Giêrusalem trong phong cách đế vương, để khai mào một vương quốc mới, vương quốc của sự thật và sự sống, của yêu thương và an bình.

- Thứ ba, Lễ Lá dẫn vào cuộc Khổ nạn, chuẩn bị chúng ta chiêm ngắm cái chết đau thương của Người trên đồi Canvê.

Vậy Lễ Lá là dịp để chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình vào Vua các vua, Vua cả trời đất, nhất là Vua của mọi cõi lòng. Đồng thời, nhắc chúng ta sống trên đời là đối đầu với đau khổ. Khi chấp nhận vác thập giá theo chân Chúa, chúng ta cùng chia sẻ đau khổ với Người, nhưng không phải trong than khóc mà là trong hy vọng.

Kính mời cộng đoàn đứng, hướng về phía chủ tế ở cuối nhà thờ.

2. Ca tiền xướng (hát).

3. Làm phép lá.

Linh mục làm Dấu thánh giá và chào cộng đoàn như thường lệ rồi nói:

CT: Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây, để cùng toàn thể Giáo Hội khai mạc Tuần Thánh tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua, tức là cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Kitô.

Để chuẩn bị Tuần Thánh, trong suốt Mùa Chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau.

Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng Cứu Thế vào thành thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem lại cho loài người ơn cứu chuộc, chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người.

Xin Người ban ơn để chúng ta được thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang Phục Sinh và sự sống của Người.

Kế đó Linh mục dang tay và đọc lời nguyện sau đây:

CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến Xnhững cành lá này, để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là Vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Giêrusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. CĐ: Amen.

Linh mục thinh lặng rảy nước thánh trên lá.

4. Bài Tin Mừng: Lc 19,28-40 (Năm C, SBĐ1 trang 482).

NDL: Chúng ta hãy lắng nghe đoạn Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem trong bầu khí hân hoan. Người sẽ dùng thập giá để cứu chuộc, dẫn đưa dân Thiên Chúa vào thành Giêrusalem mới.

CT: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

28Khi ấy, Đức Giêsu dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giêrusalem.29 Khi đến gần làng Bếtphaghê và làng Bêtania, bên triền núi gọi là núi Ôliu, Người sai hai môn đệ và bảo:30 “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi.31 Nếu có ai hỏi: “Tại sao các anh cởi lừa người ta ra”, thì cứ nói: “Chúa có việc cần dùng!32 Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói.33 Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: “Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? “34 Hai ông đáp: “Chúa có việc cần dùng.”

35 Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên.36 Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường.37 Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ôliu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy.38 Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!

39 Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ! “40 Người đáp: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!”

Đó là lời Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

Sau bài Tin Mừng, tuỳ nghi, Linh mục có thể giảng một bài vắn tắt.

5. Rước lá vào nhà thờ (hát).

Để bắt đầu đi kiệu, Linh mục tuyên bố rõ ràng những lời sau đây:

CT: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Giêrusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô..

NDL: Giờ đây chúng ta bắt đầu kiệu lá: Dẫn đầu là người cầm bình hương có than hồng, tiếp theo là người cầm thánh giá có gắn nhành lá, đi giữa hai người cầm đèn, rồi đến chủ tế và các lễ sinh, sau cuối là ca đoàn và toàn thể cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn hát bài Kiệu lá trong giấy.

Nếu đi kiệu từ ngoài Nhà thờ thì hát ca kiệu lá (giấy) cho đến khi bước đến cửa nhà thờ thì hát ca nhập lễ.

6. Ca nhập lễ (hát).

Không hát Kinh Thương Xót và Kinh Vinh Danh.

7. Lời nguyện nhập lễ.

Khi tới bàn thờ, Linh mục bái kính và xông hương bàn thờ, thay áo choàng, mặc áo lễ, tới ghế chủ tọa và đọc ngay lời nguyện nhập lễ:

CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Đấng Cứu Chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo.

Xin cho chúng con biết đón nhận bài học Người để lại trong cuộc thương khó, và được thông phần vinh quang phục sinh với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. CĐ: Amen.

Cộng đoàn ngồi.

II. Phụng vụ Lời Chúa.

8. Bài đọc I: Is 50,4-7 (SBĐ1 trang 483).

NDL: Tiên tri Isaia mô tả dung mạo thống khổ của người Tôi Tớ Chúa. Đây là hình ảnh đích thực của vị Mêsia mà chính Đức Kitô sẽ thực hiện đầy đủ trong giờ của Người.

9. Đáp ca: Tv 21,8-9.17-18a.19-20.23.24 (hát).

10. Bài đọc II: Pl 2,6-11 (SBĐ1 trang 484).

NDL: Thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự tự do và tự nguyện của Đức Kitô trong việc đón nhận cái chết cứu độ và để lại cho chúng ta bài học về khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa.

11. Tung hô Tin Mừng: Pl 2,8-9 (hát).

Cộng đoàn đứng.

Vì chúng ta, Đức Kitô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

12. Bài Thương Khó (ngắn): Lc 23,1-49 (Năm C, SBĐ1 trang 504).

NDL: Giờ đây, với lòng cảm mến và tin tưởng, kính mời anh chị em lắng nghe và hợp thông với cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta.

Khi đọc bài Thương Khó, không mang nến theo, không xông hương, không chào và cũng không ghi Dấu thánh giá trên sách. Khi đọc đến câu: “Nói xong, Người tắt thở, cộng đoàn sẽ quỳ gối, thinh lặng trong giây lát.

Dấu ký hiệu viết tắt:

X    : Đức Giêsu

nk  : người kể

m   : một người (Phêrô, Hêrôđê...)

dc  : dân chúng.

Khi đọc bài Thương Khó, không mang nến theo, không xông hương, không chào và cũng không ghi Dấu thánh giá trên sách. Khi đọc đến câu: “Nói xong, Người tắt thở“, cộng đoàn sẽ quỳ thinh lặng giây lát.

CT: Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

1nk Khi ấy, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư đứng lên, điệu Đức Giêsu đến ông Philatô.

2nk Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: m “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xêda, lại còn xưng mình là Mêsia, là Vua nữa.”3nk Ông Philatô hỏi Người: m “Ông là Vua dân Do Thái sao?” nk Người trả lời: X “Chính ngài nói đó.”4nk Ông Philatô nói với các thượng tế và đám đông: m “Ta xét thấy người này không có tội gì.”5nk Nhưng họ cứ khăng khăng nói: m “Hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giuđê, bắt đầu từ Galilê cho đến đây.”6nk Nghe nói thế, ông Philatô liền hỏi xem đương sự có phải là người Galilê không.7 Và khi biết Người thuộc thẩm quyền vua Hêrôđê, ông liền cho áp giải Người đến với nhà vua lúc ấy cũng đang có mặt tại Giêrusalem.

8nk Vua Hêrôđê thấy Đức Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ.9 Nhà vua hỏi Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả.10 Các thượng tế và kinh sư đứng đó, tố cáo Người dữ dội.11 Vua Hêrôđê cũng như thị vệ đều khinh dể Người ra mặt nên khoác cho Người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải Người lại cho ông Philatô.12 Ngày hôm ấy, vua Hêrôđê và tổng trấn Philatô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù.

13nk Bấy giờ ông Philatô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại14 mà nói: m “Các ngươi nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các ngươi, mà không thấy người này có tội gì, như các ngươi tố cáo.15Cả vua Hêrôđê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả.16Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.”[17]18nk Nhưng tất cả mọi người đều la ó: dc “Giết nó đi, thả Baraba cho chúng tôi!” 19nk Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành, và vì tội giết người.

20 Ông Philatô muốn thả Đức Giêsu, nên lại lên tiếng một lần nữa.21 Nhưng họ cứ một mực la lớn: dc “Đóng đinh! Đóng đinh nó vào thập giá!” 22nk Lần thứ ba, ông Philatô nói với họ: m “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.”23nk Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội.

24nk Ông Philatô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu.25 Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn.

26nk Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu.27 Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người.28 Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: X“Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.29 Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: “Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!” 30 Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi! , và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi!31 Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?” 32nk Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người.

33nk Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.34 Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: X “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” nk Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm.

35nk Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: m “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” 36nk Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: m “Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi!” 38nk Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do Thái.”

39nk Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: m “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!”40nk Nhưng tên kia mắng nó: m “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!41Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42nk Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: m “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”43nk Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

44nk Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín.45 Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa.46 Đức Giêsu kêu lớn tiếng: X “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” nk Nói xong, Người tắt thở.

NDL:Kính mời quỳ.

Quỳ gối thinh lặng trong giây lát, rồi đứng lên.

47nk Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: m “Người này đích thực là người công chính!” 48nk Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về.

49nk Đứng đàng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giêsu cũng như những phụ nữ đã theo Người từ Galilê; các bà đã chứng kiến những việc ấy.

CT: Đó là lời Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

Sau bài Thương Khó, tùy nghi, Linh mục có thể giảng một bài vắn tắt.

Sau đó cộng đoàn đứng.

13. Kinh Tin Kính.

14. Lời nguyện tín hữu.

CT: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót vô biên của Ngài qua cuộc thương khó của Đức Kitô. Với tâm tình cậy trông, chúng ta dâng lên Ngài những ý nguyện sau đây:

1.Xin cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, luôn trung thành vâng phục thánh ý Chúa trên hết mọi sự và khiêm tốn phục vụ mọi người.Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2.Xin cho các dân tộc và mọi quốc gia mở rộng cửa tâm hồn và mọi biên giới đón nhận Đức Kitô, Vua công chính hòa bình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3.Xin cho những người đang đau bệnh và sắp qua đời, luôn giữ vững niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại vinh quang. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4.Xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lánh xa các dịp tội và sốt sắng trong các việc đạo để tỏ lòng mến Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

CT: Lạy Chúa xin rộng ban ơn lành phù trợ chúng con, để chúng con có thể chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách trong cuộc sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

Cộng đoàn ngồi.

III. Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ tiếp tục như các Chúa Nhật thường.

15. Dẫn ý dâng lễ.

NDL: Đức Giêsu, đại diện nhân loại, tiến vào Giêrusalem để dâng lên Thiên Chúa lễ tế cao trọng nhất là chính bản thân Người. Giờ đây, qua (…) chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa chính bản thân chúng ta.

16. Ca dâng lễ (hát).

17. Ca hiệp lễ (hát).

18. Cám ơn sau hiệp lễ.

NDL: Kính mời cộng đoàn ngồi.

Lạy Chúa Giêsu! Hôm nay con đã đi vào hàng ngũ những người kiệu lá tung hô Chúa, là mong đợi Chúa sẽ đi vào cuộc sống của con.

Lạy Chúa! Chúa đã từ trời xuống dạy chúng con đường lên thiên đàng. Trót đời sống của Chúa đã là thánh giá và tuẫn đạo. Xin Chúa giúp con luôn trung thành và can đảm bước theo để cùng chết với Chúa, hầu mai sau được vinh hiển với Chúa. Amen.

19. Ca kết lễ (hát).

Tâm Thành