• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Truyền Tin - ABC

LỄ TRUYỀN TIN

truyetin

(Ngày 25 tháng 3)

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền"

                                                                                      (Lc 1, 38)

  DẪN NHẬP LỄ.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Chín tháng trước ngày mừng sinh nhật Chúa Giêsu, Hội Thánh cử hành trọng thể Lễ Truyền Tin, kỷ niệm sự mạc khải quan trọng khi thiên thần Gabriel mời gọi trinh nữ Maria làm Mẹ Thiên Chúa.

Các bài đọc hôm nay cho thấy sự liên hệ mật thiết giữa việc thụ thai và sinh hạ của Chúa Giêsu với cao điểm của sứ mạng cứu chuộc của Ngài là hiến mạng sống mình trên thập giá. Tiếng “xin vâng” (Fiat) của Mẹ Maria là một điểm son quan trọng để Thiên Chúa trở nên con người, và trong thân xác con người của vị Thiên-Chúa-làm-người ấy, máng chuyển ân sủng qua việc kết hợp với Thiên Chúa đã được tái tạo cho nhân loại. Đây chính là ân sủng trọng tâm của Lễ Truyền Tin mà chúng ta cử hành hôm nay.

Vậy chúng ta hãy sốt sắng dâng thánh lễ, xin Chúa mở rộng lòng chúng ta để chúng ta có thể lãnh nhận những hồng ân lớn lao của Chúa qua việc xin vâng của Mẹ Maria.

Kính mời cộng đoàn đứng, cùng hát ca nhập lễ.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC I (Is 7, 10-14; 8,10).

Tiên tri Isaia trách vua Achaz thiếu lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa khi cầu viện với quân Ai Cập và tiên báo việc Đức Maria sẽ thụ thai, sinh hạ Đấng Cứu Thế mà vẫn đồng trinh.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC II (Dt 10, 4-10).

Thiên Chúa trân quí sự vâng phục của Đức Kitô hơn ngàn vạn chiên cừu, và cái chết của Ngài trên Thập Giá có sức mạnh xóa sạch tội và mang lại ơn cứu độ cho con người.

  LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Qua lời thưa “xin vâng” của Đức Maria, Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Cùng với Mẹ, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lời nguyện xin:

1.“Chúa đã sai thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng loan báo Phúc Âm bằng lời giảng dạy và gương sáng của mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

2. “Kính chào Bà đầy ơn phước”. Xin cho các phụ nữ trên thế giới được tôn trọng xứng đáng với phẩm giá của mình để có thể chu toàn thiên chức mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

3. “Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. Xin cho các bạn trẻ biết tôn trọng thân xác mình để có thể phát huy ân huệ Chúa ban hầu góp phần xây dựng Hội Thánh và xã hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

4. “Này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, dù gặp phải nhiều cản trở, khó khăn hay thử thách vẫn luôn trung thành vâng theo ý Chúa mỗi ngày. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con Một Chúa mặc lấy xác phàm để cứu độ chúng con, xin thương nhận lời nguyện cầu, để chúng con biết trọn đời vâng theo ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 DẪN DÂNG LỄ.

Noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy dâng lên Chúa những hy sinh của chúng ta với tâm tình vâng phục. Giờ đây (…) đại diện chúng ta dâng của lễ này lên Thiên Chúa. Mời mọi người cùng hợp ý.

CÁM ƠN HIỆP LỄ.

Kính mời cộng đoàn cùng tạ ơn Thánh Thể.

Lạy Chúa,

Con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã đến với loài người chúng con qua Mẹ Maria, để qua Mẹ con học biết những bí quyết tuyệt diệu để trở nên dễ bảo với Chúa Thánh Thần, và ân huệ của Người cũng dễ sinh hoa kết trái nơi con và nơi những người cần đến con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Loài người chúng con hôm nay đang hủy hoại thân xác mình và kẻ khác bằng chiến tranh, vũ khí, chất độc hóa học, ma túy, ô nhiễm môi trường, bóc lột sức lao động, phá thai, cho chết cách êm dịu...; đang hạ giá thân xác với những quảng cáo, phim ảnh, văn hóa đồi trụy và những lạm dụng về tính dục...

Xin cho con ý thức rằng thân xác con là quà tặng của Chúa, đã được Chúa cứu chuộc, là đền thờ Chúa ngự và sẽ được sống lại trong đời sống vĩnh cửu mai sau, để con biết tôn trọng thân xác cách phải lẽ và biết dùng thân xác này để hoàn thành sứ mạng ở trần gian như mẫu gương của Chúa. Amen.

CHÚC KẾT LỄ.

Trong mọi hoàn cảnh, chúc ông bà anh chị em luôn tâm niệm một điều là ‘thi hành thánh ý Chúa’.

Tâm Thành