• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Mùng 2 Tết - Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ

MỒNG 2 TẾT

2tet

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ”

                                                            (Mt 15,4)


DẪN NHẬP LỄ.

Kính chúc ông bà anh chị em năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa! Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để dâng thánh lễ kính nhớ các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ.Vì thế thánh lễ này có ý nghĩa thật đặc biệt, phù hợp với truyền thống của dân tộc: Uống nước nhớ nguồn.

Văn hoá, tư tưởng, quan niệm của chúng ta đều do các bậc tiền nhân truyền lại. Với đức tin, chúng ta nhìn thấy có mối quan hệ mật thiết giữa Thiên Chúa và các bậc tiền nhân. Chắc chắn các bậc tiền bối của chúng ta cũng đã được Thiên Chúa soi sáng để biết “làm lành lánh dữ”; để nêu gương tốt cho thế hệ mai sau.

Trong tâm tình cảm phục và tri ân những di sản quý báu tiền nhân truyền lại, chúng ta cầu nguyện cho các ngài, để mọi người và các thế hệ mai sau luôn nhớ rằng: Cuộc sống của tiền nhân cũng như hậu duệ là một cuộc sống vĩnh hằng.

Trong niềm vui của những ngày đầu năm, chúng ta dâng lên Chúa cuộc sống năm nay, xin Chúa giáng phúc và thánh hoá, hầu chúng ta được giống như các bậc tiền bối mãi mãi trung tín với Thiên Chúa.

Kính mời cộng đoàn đứng, cùng hát ca nhập lễ.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC I (Hc 44,1.10-15: SBĐ 3, trang 505).

Sự sống và mọi ân huệ đều do Chúa ban. Giữa chúng ta và các bậc tổ tiên có mối liên hệ mật thiết. Tri ân báo hiếu tổ tiên, cũng chính là ca tụng Chúa.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC II (Ep 6,1-4.18-23: SBĐ 3, trang 506).

Hiếu kính cha mẹ không chỉ là đòi hỏi của lương tri con người, nhưng còn là giới răn của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc cho những ai có lòng hiếu thảo.

 LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chu toàn đạo hiếu với tổ tiên, ông bà cha mẹ là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Với lòng tin tưởng, chúng ta cùng cầu nguyện.

1.Xin cho Hội thánh là hiền mẫu, được vui mừng vì các mục tử đạo đức thánh thiện và con cái trên khắp hoàn cầu được bình an và không ngừng tăng trưởng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

2. Xin cho các bậc sinh thành, ông bà cha mẹ trong gia đình chúng ta luôn được an khang trường thọ, sum vầy hạnh phúc với con cháu và thân bằng quyến thuộc. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

3. Xin cho các bậc tổ tiên đã khuất bóng được Chúa khoan nhân tha thứ những điều lỗi phạm lúc sinh thời và mau đón nhận vào thiên đàng trường sinh vĩnh phúc. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

4. Xin cho các con cháu trong gia đình biết noi gương lành của ông bà cha mẹ: can đảm sống đức tin, nhiệt thành bác ái và luôn vững lòng trông cậy Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin lắng nghe chúng con nguyện xin và rộng ban muôn phúc lành xuống trên những bậc sinh thành dưỡng dục chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

DẪN DÂNG LỄ.

Ngưỡng vọng lòng mến của các bậc tiền nhân đối với Thiên Chúa, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lễ phẩm đầu năm. Giờ đây (...) đại diện chúng ta dâng tiến. Mời mọi người cùng hợp ý.

CÁM ƠN HIỆP LỄ.

Kính mời cộng đoàn cùng tạ ơn Thánh Thể.

Lạy Chúa, Chúa là cội nguồn đích thật của muôn loài, là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất.Chúa dạy con phải thảo hiếu, biết ơn các bậc tiền nhân, ông bà cha mẹ.

Xin ban cho các ngài, những người đã qua đời, được thanh tẩy khỏi mọi vướng mắc đối với tình yêu vô biên của Chúa, để các ngài sớm hưởng thánh nhan Chúa.

Xin ban cho các ngài, những người còn sống, được khang ninh, trường thọ, nên gương mẫu mực cho con cháu trong mọi việc thiện hảo.

Xin ban cho con sức mạnh và lòng nhẫn nại, để con có thể mau mắn gánh vác tuổi già của ông bà cha mẹ con trong năm mới này.

Xin ban cho con tình yêu và niềm hy vọng, để con sẵn sàng hy sinh nêu gương lành cho con cháu trong gia đình con.

Ngõ hầu, mọi người trong gia đình con “trung thànhgiữ vững các điều giao ước”, và “dòng dõi chúng con được muôn đời tồn tại” như lời Chúa hứa.Amen.

CHÚC KẾT LỄ.

Chúc ông bà anh chị em tân niên hạnh phúc, gia quyến thuận thảo.

Tâm Thành