• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa

CHÚA NHẬT IX

minhmauChua

MÙA THƯỜNG NIÊN

lễ mình máu thánh chúa kitô

“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”

                                                                                   (Mc 14, 22)

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

CN

3/6

CHÚA NHẬT IX MÙA THƯỜNG NIÊN.

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng, lễ họ.

Bổn mạng Nhóm Thừa Tác Viên cho Rước Lễ.

T3

5/6

Thánh Bônifatiô, giám mục, tuẫn đạo. Lễ nhớ.

T4

6/6

Thánh Nôbertô, giám mục.

T5

7/6

Thứ Năm đầu tháng.

T6

8/6

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.

Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.

Bổn mạng Giáo Khu Thánh Tâm và Nhóm Thánh Tâm.

T7

9/6

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.

CN

10/6

CHÚA NHẬT X MÙA THƯỜNG NIÊN.

DẪN NHẬP LỄ.

Kính thưa quý ông bà anh chị em.

Mỗi thánh lễ đều là lễ “Mình Máu Thánh Chúa”. Nhưng thánh lễ Chúa Nhật liền sau lễ Chúa Ba Ngôi mà chúng ta sắp cử hành hôm nay được Giáo Hội ấn định là dịp đặc biệt để chúng ta tìm hiểu và suy niệm cách sâu xa hơn về mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Một mầu nhiệm đức tin và cũng là mầu nhiệm tình yêu.

Lễ mừng hôm nay là bảo chứng của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài chẳng giữ chi cho mình, kể cả cuộc sống vĩnh cửu trong Nước của Cha Ngài. Ôi mầu nhiệm lạ lùng của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại.

Xin cho tất cả chúng ta được nên một nhờ kết hợp với Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, để biết thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Kính mời cộng đoàn đứng, hát bài ca nhập lễ.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC I (Xh 24, 3-8).

Máu tượng trưng cho sự sống, vì thế ý nghĩa của việc rảy máu trong Minh ước Sinai là từ nay hai bên kết ước, tức Thiên Chúa và dân Do Thái, sẽ sống cùng một sự sống với nhau.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC II (Dt 9, 11-15).

Chúa Kitô là Thượng tế của Minh ước mới, thánh hóa loài người bằng chính máu của Ngài. Máu Ngài có hiệu lực tuyệt đối, xóa sạch mọi lỗi lầm và đem lại sự sống đời đời cho chúng ta.

 LỜI NGUYỆN CHUNG. 

Chủ tế: Anh chị em thân mến. Theo ý định yêu thương của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã ban Mình và Máu Thánh Người làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

1. Xin cho các mục tử của Hội Thánh, luôn chuyên cần và sốt sắng cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, sống hy sinh phục vụ đoàn chiên theo gương Đức Giêsu.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

2. Xin cho các dân tộc trên thế giới được thoát cảnh đói nghèo và ngày càng ấm no hạnh phúc, để họ nhận ra Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

3. Xin cho những ai đang đau khổ vì thiếu cơm ăn áo măc, thiếu công ăn việc làm, thiếu tự do và tình thương, được nhiều người thiện tâm nâng đỡ.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

4.Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể, biết chân thành yêu thương và khiêm tốn phục vụ nhau theo gương Thầy chí thánh.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, để nhờ việc chuyên cần tham dự bàn tiệc Thánh Thể chúng con được xứng đáng tham dự bàn tiệc Nước Trời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

DẪN DÂNG LỄ.

Giờ đây, (...) đại diện chúng ta dâng của lễ tượng trưng cho “hoa màu ruộng đất và lao công vất vả của con người” lên bàn thờ, để được thánh hiến trở thành Mình và Máu Đức Kitô, Hy Lễ đẹp lòng Thiên Chúa.

CÁM ƠN HIỆP LỄ.

Kính mời cộng đoàn cùng cảm tạ Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu, Chúng con tạ ơn Chúa đã ban Mình Thánh Chúa cho chúng con. Con tin thực đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của khách hành hương; đây thực là bánh của những người con cái.

Xin Chúa thương xót, dưỡng nuôi và bảo vệ chúng con; xin cho chúng con biết sống tình hiệp thông ngày một hơn, trong từng bậc sống và hoàn cảnh cụ thể của chúng con, từ trong gia đình, trong cộng đoàn và trong giáo xứ; để diễn tả lòng tin cậy mến Chúa qua tha nhân, và trong lòng Hội Thánh. Amen.

CHÚC KẾT LỄ.

Chúc cho lời nói và suy nghĩ của ông bà anh chị em trong tuần lễ này, được liên kết mật thiết với mầu nhiệm thánh lễ hôm nay.

Tâm Thành