• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh - B

Thứ Sáu Tuần Thánh

thu6tt

TƯỞNG NIỆM

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

"Đây là Người" (Ga 19,5)


Tìm trang

I. Nghi thức đầu lễ.3

1. Dẫn nhập lễ.3

2. Mặc niệm.4

3. Lời nguyện.4

II. Phụng vụ Lời Chúa.5

  1. -53,12 (SBĐ1 trang 517).5
  2. -53,12 (SBĐ1 trang 517).

5. Đáp ca: Tv 30,2+6.12-13.15-16.17+25 (hát).7

6. Bài đọc II: Hr 4,14-16; 5,7-9 (SBĐ1 trang 519).7

7. Tung hô Tin Mừng: Pl 2, 8-9 (hát).7

8. Bài Thương Khó: Ga 18,1–19,42 (SBĐ1 trang 520).8

9. Lời cầu nguyện cho mọi người.14

III. Nghi thức Kính thờ Thánh Giá.20

10. Dẫn ý nghi thức.20

11. Mời gọi kính thờ Thánh Giá.21

12. Kính thờ Thánh Giá (hát).21

IV. Nghi thức Hiệp lễ.22

13. Ca hiệp lễ (hát).22

14. Cám ơn sau hiệp lễ.22

15. Lời nguyện hiệp lễ.23

16. Lời nguyện chúc lành trên dân Chúa.23

.. 24

NGHI THỨC “RƯỚC KIỆU THỨ SÁU THÁNH”. 24

Ca rước kiệu (hát).24

___________________________________________________


I. Nghi thức đầu lễ.

1. Dẫn nhập lễ.

NDL: Kính thưa quý cộng đoàn,

Hôm nay ngày đại tang của Hội Thánh, ngày Chúa Giêsu chịu khổ hình và bị đóng đinh trên thập giá. Khi giữ thinh lặng trước Chúa Giêsu bị đóng đinh vào cây thập giá, chúng ta cảm nhận thấm thía những lời Người đã nói trong Tiệc ly: “Đây là máu Giao ước của Thầy, đổ ra cho muôn người”[1]. Cái chết của Chúa Kitô gợi lên sự tích tụ của đau thương và sự dữ đè nặng lên nhân loại mọi thời: cái chết, lòng hận thù, bạo lực, tất cả đang nhuộm máu trái đất. Cuộc khổ nạn của Chúa đang tiếp diễn trong những nỗi khổ đau của con người.

Nếu Thứ Sáu Tuần Thánh là một ngày buồn thảm, thì cũng ngày này lại giúp chấn hưng niềm tin, củng cố niềm trông cậy và lòng can đảm để mỗi người vác Thánh Giá của mình với lòng khiêm nhường, biết từ bỏ và tín thác nơi Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con được đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang”.

Nghi lễ chiều hôm nay gồm có ba phần:

- Thứ nhất:        Phụng vụ Lời Chúa.

- Thứ hai:   Nghi thức kính thờ Thánh Giá.

- Thứ ba:    Nghi thức hiệp lễ.

Giờ đây, chủ tế tiến lên bàn thờ, mời mọi người thinh lặng để tưởng niệm. Kính mời cộng đoàn đứng.

(Thinh lặng, không hát ca nhập lễ).

2. Mặc niệm.

5.Linh mục mặc phẩm phục đỏ như khi cử hành Thánh lễ, thinh lặng tiến ra bàn thờ và chào kính bàn thờ rồi phủ phục hay tùy nghi, quì gối và cúi mình cầu nguyện giây lát. Mọi người khác đứng nghiêm.

NDL: Tất cả NGHIÊM! Phút mặc niệm BẮT ĐẦU!

(Mọi người đứng nghiêm, thinh lặng cầu nguyện một vài phút.)

NDL: Phút mặc niệm hoàn tất.

3. Lời nguyện.

6.Rồi linh mục và các thừa tác viên về ghế. Tại đây linh mục đứng hướng về dân chúng, dang tay, đọc một trong những lời nguyện sau đây, không kêu mời:Chúng ta dâng lời cầu nguyện”.

CT:Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng thương xót của Chúa

và luôn che chở thánh hóa các tôi tớ Chúa,

vì họ, Đức Kitô, Con Chúa đã lấy máu mình

thiết lập mầu nhiệm vượt qua.

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. CĐ: Amen.

Hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã dùng cuộc Khổ nạn của Đức Kitô,

Con Chúa, Chúa chúng con

mà hủy diệt sự chết do tội xưa truyền lại

cho cả dòng dõi con cháu về sau.

Xin ban ơn, để như chúng con

phải mang hình ảnh con người trần thế vì nhu cầu bản tính thế nào,

thì khi đã được ơn sủng thánh hóa mà nên giống Chúa Kitô,

cũng được mang hình ảnh con người thiên quốc như vậy.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

II. Phụng vụ Lời Chúa.

(Cộng đoàn ngồi)

NDL: Bị thống khổ, bị ruồng rẫy, cô đơn trước mặt người đời, nhưng trước mặt Thiên Chúa, Người Tôi Trung của Thiên Chúa sẽ công chính hóa nhân loại.

NĐS:Bài trích sáchngôn sứ Isaia.

5213Có lời Đức Chúa phán:

Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,

sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.

14 Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta

mặt mày tan nát chẳng ra người,

không còn dáng vẻ người ta nữa,

15 cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,

vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại,

được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.

531 Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được?

Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai?

2 Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,

như khúc rễ trên đất khô cằn.

Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong

đáng chúng ta ngắm nhìn,

dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.

3 Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,

phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.

Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,

bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.

4 Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,

đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,

còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,

bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.

5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,

bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;

người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,

đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.

6 Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,

lang thang mỗi người một ngả.

Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người

tội lỗi của tất cả chúng ta.

7 Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca;

như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông,

người chẳng hề mở miệng.

8 Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.

Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới?

Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,

vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.

9 Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn,

bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo

và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.

10Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.

Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,

người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,

và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu.

11 Nhờ nỗi thống khổ của mình,

người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.

Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,

sẽ làm cho muôn người nên công chính

và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.

12Vì thế, Ta sẽ ban cho người muôn người làm gia sản,

và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,

người sẽ được chia chiến lợi phẩm,

bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân;

nhưng thực ra, người đã mang lấy tội muôn người

và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.

Đó là Lời Chúa. CĐ: Tạ ơn Chúa.

5. Đáp ca: Tv 30,2+6.12-13.15-16.17+25 (hát).

6. Bài đọc II: Hr 4,14-16; 5,7-9 (SBĐ1 trang 519).

NDL: Đức Kitô Giêsu là vị Tư Tế trung gian, đã từng trải qua đau khổ, nên dễ cảm thông và là giá bảo đảm ơn tha thứ và cứu chuộc của chúng ta.

NĐS:Bài trích thư gửi tín hữu Hipri.

414Thưa anh em, chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

57 Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính.8 Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục;9 và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.

Đó là Lời Chúa. CĐ: Tạ ơn Chúa.

7. Tung hô Tin Mừng: Pl 2, 8-9 (hát).

(Cộng đoàn đứng.)

Vì chúng ta, Đức Kitô đã tự ha,

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

8. Bài Thương Khó:Ga 18,1–19,42 (SBĐ1 trang 520).

NDL: Giờ đây, mời mọi người kính cẩn lắng nghe trình thuật cuộc Thương Khó của Đức Kitô. Hằng năm trong nghi lễ này, Hội Thánh cho chúng ta đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan, vì Thánh Gioan là người sâu sắc nhất, đồng thời thấy rõ được giá trị cái chết của Đức Kitô.

(Khi đọc bài Thương Khó, không mang nến theo, không xông hương, không chào và cũng không ghi Dấu thánh giá trên sách. Khi đọc đến câu: “Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30), cộng đoàn sẽ quỳ gối, thinh lặng giây lát.)

Dâu ký hiệu viết tắt:

X    : Đức Giêsu

nk  : người kể

m   : một người (Phêrô, Hêrôđê...)

dc  : dân chúng.

(Cộng đoàn đứng).

LM: Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

181 nkKhi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào2Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ3Vậy, Giuđa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pharisêu; họ mang theo đèn đuốc và khí giới4Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi:X “Các anh tìm ai?” 5 nkHọ đáp:dc “Tìm Giêsu Nadarét.” nkNgười nói:X “Chính tôi đây.”nkGiuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ. 6Khi Người vừa nói: “Chính tôi đây”, thì họ lùi lại và ngã xuống đất. 7Người lại hỏi một lần nữa:X “Các anh tìm ai?”nkHọ đáp: dc “Tìm Giêsu Nadarét.” 8 nkĐức Giêsu nói:X“Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi.” 9 nkThế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: “Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai.”

10 nkÔng Simôn Phêrô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Mankhô. 11Đức Giêsu nói với ông Phêrô:X“Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?”

12 nkBấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Giêsu và trói Người lại. 13Trước tiên, họ điệu Đức Giêsu đến ông Khanan là nhạc phụ ông Caipha. Ông Caipha làm thượng tế năm đó. 14Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn.

15 nk Ông Simôn Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. 16Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phêrô vào. 17Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phêrô: m“Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?”nkÔng liền đáp: m“Đâu phải.” 18 nkVì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó; ông Phêrô cũng đứng sưởi với họ. 19Vị thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của Người. 20Đức Giêsu trả lời:X“Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ; tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại Đền Thờ, nơi mọi người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. 21Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì.” 22 nkĐức Giêsu vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt Người mà nói: m “Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?” 23 nkĐức Giêsu đáp: X“Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” 24 nkÔng Khanan cho giải Người đến thượng tế Caipha, Người vẫn bị trói.

25 nkCòn ông Simôn Phêrô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông: m “Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao?”nkÔng liền chối:m“Đâu phải.” 26 nkMột trong các đầy tớ của vị thượng tế, có họ với người bị ông Phêrô chém đứt tai, lên tiếng hỏi: m“Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao?” 27 nkMột lần nữa ông Phêrô lại chối, và ngay lúc ấy gà liền gáy.

28 nkVậy, người Do Thái điệu Đức Giêsu từ nhà ông Caipha đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được. 29Vì thế, tổng trấn Philatô ra ngoài gặp họ và hỏi:m“Các người tố cáo ông này về tội gì?” 30 nkHọ đáp: dc “Nếu ông này không làm điều ác, thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan.” 31 nkÔng Philatô bảo họ:m“Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người.” nkNgười Do Thái đáp:dc “Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả.” 32 nkThế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói, khi ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

33 nkÔng Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người: m“Ông có phải là vua dân Do Thái không?” 34 nkĐức Giêsu đáp:X“Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” 35 nkÔng Philatô trả lời: m “Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” 36 nkĐức Giêsu trả lời: X“Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” 37 nkÔng Philatô liền hỏi: m“Vậy ông là vua sao?”nkĐức Giêsu đáp:X“Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” 38 nkÔng Philatô nói với Người:m “Sự thật là gì?”

nkNói thế rồi, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ: m“Phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.39Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ Vượt Qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không?” 40 nkHọ lại la lên rằng: dc “Đừng tha nó, nhưng xin tha Baraba!”nkMà Baraba là một tên cướp.

191 nkBấy giờ ông Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Người. 2Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. 3Họ đến gần và nói: dc “Kính chào vua dân Do Thái!”, nkrồi vả vào mặt Người.

4 nkÔng Philatô lại ra ngoài và nói với người Do Thái: m“Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.” 5 nkVậy, Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Philatô nói với họ:m“Đây là người!” 6 nkKhi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: dc “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!” nkÔng Philatô bảo họ: m“Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy.” 7 nkNgười Do Thái đáp lại:dc “Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa.”

8 nkNghe lời đó, ông Philatô càng sợ hơn nữa. 9Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giêsu: m “Ông từ đâu mà đến?”nkNhưng Đức Giêsu không trả lời. 10Ông Philatô mới nói với Người: m“Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?” 11 nkĐức Giêsu đáp lại: X“Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn.”

12 nkTừ đó, ông Philatô tìm cách tha Người. Nhưng dân Do Thái kêu lên rằng:dc “Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xêda. Ai xưng mình là vua, thì chống lại Xêda.” 13 nkKhi nghe thấy thế, ông Philatô truyền dẫn Đức Giêsu ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Hípri là Gápbatha. 14Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Philatô nói với người Do Thái:m“Đây là vua các người!” 15 nkHọ liền hô lớn:dc “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” nkÔng Philatô nói với họ: m“Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?”nkCác thượng tế đáp:dc “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda.” 16 nkBấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá.

nkVậy họ điệu Đức Giêsu đi.17Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha; 18tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. 19Ông Philatô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giêsu Nadarét, vua dân Do Thái.” 20Trong dân Do Thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Hípri, Latinh và Hy Lạp. 21Các thượng tế của người Do Thái nói với ông Philatô: m “Xin ngài đừng viết: ‘Vua dân Do Thái’, nhưng viết: ‘Tên này đã nói: Ta là vua dân Do Thái’.” 22 nkÔng Philatô trả lời:m“Ta viết sao, cứ để vậy!”

23 nkĐóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. 24Vậy họ nói với nhau:m“Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.”nkThế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.

25 nkĐứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. 26Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: X“Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 nkRồi Người nói với môn đệ:X“Đây là mẹ của anh.”nkKể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

28 nkSau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: X“Tôi khát!” 29 nkỞ đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. 30Nhắp xong, Đức Giêsu nói:X“Thế là đã hoàn tất!”nkRồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

NDL:Kính mời quỳ.

(Quỳ gối thinh lặng trong giây lát, rồi đứng lên.)

31 nkHôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống32Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu33Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin36Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37Lại có lời Kinh Thánh khácHọ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

38 nkSau đó, ông Giôxếp, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giôxếp này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giôxếp đến hạ thi hài Người xuống39Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân một dược trộn với trầm hương. 40Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái41Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. 42Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.

LM. Đó là lời Chúa. CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

10.Sau bài Thương Khó, linh mục giảng vắn tắt. Cuối bài giảng có thể kêu mời tín hữu cầu nguyện ít phút.

(Không đọc Kinh Tin Kính)

9. Lời cầu nguyện cho mọi người.

NDL: Tiếp theo đây, là lời cầu nguyện long trọng. Có 10 ý cầu nguyện cho các dân tộc, các quốc gia, cho thấy rằng: Trước thập giá của Chúa Kitô, mọi người đều biết rõ con người thật của mình, đồng thời cũng nhận ra những người khác đều là anh em.

Kính mời cộng đoàn đứng.

(Linh mục đọc lời nguyện:)

1. Cầu cho Hội Thánh

CT:Anh chị em rất thân mến,

chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa:

Xin Thiên Chúa là Chúa chúng ta

thương hợp nhất, bảo vệ và ban bình an

cho Hội Thánh trên khắp hoàn cầu:

Xin Người ban cho chúng ta khi được sống yên hàn thư thái,

biết tôn vinh Thiên Chúa là Cha toàn năng.

NDL: Kính mời quỳ.

(Mọi người thinh lặng quỳ cầu nguyện trong giây lát, rồi linh mục đứng lên đọc - trong khi cộng đoàn vẫn đang quỳ:)

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

trong Đức Kitô Chúa đã mạc khải

vinh quang của Chúa cho mọi dân tộc:

Xin bảo vệ những công trình Chúa đã thực hiện vì lòng xót thương,

để Hội Thánh Chúa trên khắp địa cầu,

được kiên vững trong đức tin và bền lòng tuyên xưng danh Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

2. Cầu cho Đức Thánh Cha

NDL: Kính mời đứng.

CT:Chúng ta hãy cầu nguyện

cho Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta:

Thiên Chúa, Chúa chúng ta,

đã chọn Người ở trong hàng giám mục,

vì Hội Thánh, xin Chúa gìn giữ Người bình an khỏe mạnh,

để Người cai quản dân thánh Chúa.

NDL: Kính mời quỳ.

(Mọi người thinh lặng quỳ cầu nguyện trong giây lát, rồi linh mục đứng lên đọc - trong khi cộng đoàn vẫn đang quỳ:)

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

vạn vật được tạo dựng do phán quyết của Chúa,

xin Chúa thương nhìn đến lời cầu khẩn của chúng con

và tỏ lòng từ ái gìn giữ Đấng Chúa đã chọn làm thủ lãnh chúng con,

để dân Kitô giáo được Chúa cai quản

sẽ lớn mạnh nhờ đức tin và dưới quyền thượng tế của Người.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

3. Cầu cho mọi phẩm hàm và cấp bậc tín hữu

NDL: Kính mời đứng.

CT:Chúng ta hãy cầu nguyện

Cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô của chúng ta

cho hết thảy các giám mục, linh mục, phó tế của Hội Thánh

và toàn thể đoàn dân tín hữu.

NDL: Kính mời quỳ.

(Mọi người thinh lặng quỳ cầu nguyện trong giây lát, rồi linh mục đứng lên đọc - trong khi cộng đoàn vẫn đang quỳ:)

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

toàn thân thể Hội Thánh được thánh hóa và cai quản

do Thánh Thần của Chúa.

Xin nhậm lời chúng con khẩn cầu cho các thừa tác viên của Chúa;

để mọi người, nhờ ơn Chúa giúp,

biết vì Chúa mà trung thành phụng sự Hội Thánh.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

4. Cầu cho các người dự tòng

NDL: Kính mời đứng.

CT:Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người dự tòng (của chúng ta):

Xin Thiên Chúa là Chúa chúng ta

mở lòng trí họ và mở lượng thương xót của Chúa,

để sau khi được thứ tha mọi tội lỗi nhờ phép rửa tái sinh,

họ cũng được sống trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta..

NDL: Kính mời quỳ.

(Mọi người thinh lặng quỳ cầu nguyện trong giây lát, rồi linh mục đứng lên đọc - trong khi cộng đoàn vẫn đang quỳ:)

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

Chúa luôn cho Hội Thánh được thêm nhiều con cái mới:

Xin gia tăng đức tin và trí hiểu cho các dự tòng (của chúng con),

để sau khi được tái sinh từ giếng phép rửa,

họ được nhập đoàn với các dưỡng tử của Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

5. Cầu cho các Kitô hữu được hợp nhất

NDL: Kính mời đứng.

CT:Chúng ta hãy cầu nguyện

cho toàn thể anh em đang tin vào Chúa Kitô:

Xin Thiên Chúa là Chúa chúng ta đoái thương gìn giữ

và quy tụ họ là những người đang thực hành chân lý

vào trong Hội Thánh duy nhất của Chúa.

NDL: Kính mời quỳ.

(Mọi người thinh lặng quỳ cầu nguyện trong giây lát, rồi linh mục đứng lên đọc - trong khi cộng đoàn vẫn đang quỳ:)

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

Chúa là Đấng quy tụ những gì đã phân tán

và bảo tồn những gì đã được quy tụ:

Xin đoái nhìn đến đoàn chiên của Con Chúa

để những người đã được thánh hóa nhờ một phép rửa,

cũng được liên kết với nhau nhờ đức tin tinh tuyền,

và hợp nhất với nhau nhờ dây ràng của đức ái.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

6. Cầu cho người Do Thái

NDL: Kính mời đứng.

CT:Chúng ta hãy cầu nguyện cho người Do Thái.

Chúa là Thiên Chúa chúng ta đã ngỏ lời với họ trước.

Xin Chúa cho họ biết mến yêu danh Chúa

và được tấn tới trong việc trung thành với giao ước của Chúa.

NDL: Kính mời quỳ.

(Mọi người thinh lặng quỳ cầu nguyện trong giây lát, rồi linh mục đứng lên đọc - trong khi cộng đoàn vẫn đang quỳ:)

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

Chúa đã ban bố những lời hứa của Chúa

cho Abraham và dòng dõi ông.

Xin Chúa nhân từ nhận lời Hội Thánh nguyện cầu,

để dân tộc được Chúa tuyển chọn trước,

cũng đáng đạt tới ơn cứu chuộc trọn vẹn của Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

7. Cầu cho những người không tin Đức Kitô

NDL: Kính mời đứng.

CT:Chúng ta hãy cầu nguyện

cho những người không tin Đức Kitô,

để khi được ánh sáng Chúa Thánh Thần soi dẫn,

chính họ cũng có thể đi vào con đường cứu độ.

NDL: Kính mời quỳ.

(Mọi người thinh lặng quỳ cầu nguyện trong giây lát, rồi linh mục đứng lên đọc - trong khi cộng đoàn vẫn đang quỳ:)

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

xin cho những người không tuyên xưng Đức Kitô,

nhưng biết ăn ở ngay lành trước mặt Chúa,

được tìm thấy chân lý.

Xin cho chúng con luôn được tấn tới trong tình yêu thương nhau,

và biết chuyên chăm tìm hiểu sâu rộng hơn

về mầu nhiệm đời sống của Chúa,

để trở nên những nhân chứng hoàn hảo hơn

về tình yêu của Chúa nơi trần gian.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

8. Cầu cho những người không tin Thiên Chúa

NDL: Kính mời đứng.

CT:Chúng ta hãy cầu nguyện

cho những người không nhận biết Thiên Chúa,

để khi thành tâm tìm kiếm những điều chính trực,

họ đáng được gặp chính Thiên Chúa.

NDL: Kính mời quỳ.

(Mọi người thinh lặng quỳ cầu nguyện trong giây lát, rồi linh mục đứng lên đọc - trong khi cộng đoàn vẫn đang quỳ:)

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

Chúa đã dựng nên mọi người

để nhờ luôn khao khát Chúa họ tìm được Chúa,

và nhờ tìm thấy Chúa, họ được bình an.

Chúng con nài xin Chúa ban cho mọi người,

để giữa những cản ngăn độc hại,

khi nhận ra những dấu chỉ của lòng từ ái Chúa

và bằng chứng do những việc tốt lành

của những người tin Chúa thực hiện,

họ sẽ hân hoan tuyên xưng rằng

chỉ có Chúa là Thiên Chúa thật và là Cha của loài người.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

9. Cho những nhà lãnh đạo quốc gia

NDL: Kính mời đứng.

CT:Chúng ta hãy cầu nguyện

cho tất cả những vị lãnh đạo quốc gia:

Xin Thiên Chúa là Chúa chúng ta

hướng dẫn lòng trí họ hướng tìm sự bình an

và sự tự do chân chính cho mọi người theo ý muốn của Chúa..

NDL: Kính mời quỳ.

(Mọi người thinh lặng quỳ cầu nguyện trong giây lát, rồi linh mục đứng lên đọc - trong khi cộng đoàn vẫn đang quỳ:)

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

tâm hồn mọi người và quyền lợi các dân tộc

đều ở trong tay Chúa,

xin tỏ lòng nhân hậu nhìn đến các vị lãnh đạo chúng con,

để, nhờ ơn Chúa rộng ban, mọi nơi trên trái đất:

các dân tộc được thịnh vượng,

hòa bình được bảo đảm và tôn giáo được tự do.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

10. Cầu cho những người đau khổ

NDL: Kính mời đứng.

CT:Anh chị em rất thân mến,

chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng

tẩy trừ khỏi thế gian mọi sai lầm, đẩy xa bệnh tật,

xua trừ đói kém, mở cửa ngục tù, phá tan xiềng xích,

cho người đi đường được bình an,

cho lữ khách được trở lại quê nhà,

cho bệnh nhân được lành mạnh

và cho người hấp hối được ơn cứu độ.

NDL: Kính mời quỳ.

(Mọi người thinh lặng quỳ cầu nguyện trong giây lát, rồi linh mục đứng lên đọc - trong khi cộng đoàn vẫn đang quỳ:)

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

Chúa là niềm an ủi cho những người sầu khổ,

là sức mạnh cho những ai lao nhọc,

xin cho lời nguyện cầu của những ai

đang rên xiết vì bất cứ tai họa nào, được bay lên tới Chúa,

để mọi người đang lâm cơn túng cực

được vui mừng vì có Chúa xót thương.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

III. Nghi thức Kính thờ Thánh Giá.

(Cộng đoàn vẫn đứng trong khi linh mục đi xuống cuối nhà thờ nhận Thánh Giá, các lễ sinh cầm đèn hay nến cháy đi hai bên rước Thánh Giá lên bàn thờ.)

10. Dẫn ý nghi thức.

NDL: Sau đây là Nghi thức kính thờ Thánh Giá.

Khi thờ lạy Thánh Giá, chúng ta hãy nhớ rằng: Xưa kia thập giá là hình phạt, là nhục nhã; nay trở thành đối tượng vinh dự và hạnh phúc của chúng ta. Xưa thập giá là hình bóng sự chết, nay là nguyên lý giải thoát và cứu rỗi chúng ta. Trước thập giá Chúa Giêsu, chúng ta hãy sấp mình cung kính thờ lạy với lòng yêu mến, biết ơn và đền tạ.

Linh mục cùng với các vị đại diện sẽ cử hành nghi thức này, ngài sẽ 3 lần mời chúng ta tin yêu ngưỡng vọng dấu chỉ của tình yêu này. Sau mỗi lần đáp “Ta hãy đến bái thờ” thì mọi người sẽ quỳ.

Mời cộng đoàn hướng về Thánh Giá ở cuối nhà thờ.

11. Mời gọi kính thờ Thánh Giá.

(Tại ba nơi: Gần cửa nhà thờ, giữa lòng nhà thờ và trên cung thánh, linh mục nâng Thánh Giá lên cao và hát câu kêu mời:)

(Sau mỗi lần đáp, mọi người quỳ xuống, thinh lặng thờ lạy trong giây lát.)

12. Kính thờ Thánh Giá (hát).

(Sau lần đáp thứ ba, mọi người đang quỳ:)

NDL: Chủ tế sẽ hôn kính Thánh Giá, tiếp theo kính mời quý thầy, quý soeurs và quý vị đại diện cộng đoàn (tức là BTV HĐGX)tiến lên hôn kính Thánh Giá.

(Linh mục cung kính hôn Thánh Giá, rồi nâng giữ Thánh Giá cho những người đại diện cộng đoàn lần lượt tiến lên hôn kính. Những ai đã tôn thờ xong thì trở về chỗ ngồi. Sau khi những người đại diện hôn kính Thánh Giá xong. Linh mục cầm Thánh Giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ Thánh Giá, rồi nâng cao Thánh Giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.

Nghi thức kính thờ chấm dứt, Linh mục mang Thánh Giá đặt vào chỗ của Thánh Giá tại bàn thờ. Đặt đèn hay nến cháy chung quanh bàn thờ hoặc gần Thánh Giá.)

NDL:Nghi lễ kính thờ Thánh Giá Chúa hoàn tất.

Kính mời chủ tế và các vị đại diện phục vị.

(Lưu ý: Từ đây cho đến hết Lễ Vọng Phục Sinh, ai đi ngang qua Thánh Giá phải bái gối hoặc cúi mình sâu).

IV. Nghi thức Hiệp lễ.

(Trải khăn bàn thờ, đặt khăn thánh và sách lễ đoạn linh mục choàng khăn vai, đưa Mình Thánh Chúa từ nơi cất hôm trước, đi tắt lên bàn thờ. Hai lễ sinh cầm đèn theo hầu Mình Thánh Chúa, rồi đặt đèn hai bên bàn thờ. Tiếp đến là phần rước Mình Thánh Chúa bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha).

13. Ca hiệp lễ (hát).

14. Cám ơn sau hiệp lễ.

NDL: Kính mời cộng đoàn ngồi, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ Thánh Thể.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy con: “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15,13); và Chúa đã hành động cụ thể để nêu gương cho chúng con. Con phải cảm tạ ơn Chúa dường nào, vì Chúa đã thương chỉ cho con con đường thẳng và vững chắc để lên nước Trời: Con đường Thánh Giá!

Chúa đã cứu con bằng đau khổ và con không thể rỗi linh hồn nếu không đi qua Núi Sọ. Xin ban cho con ơn sức mạnh, nhẫn nhục và can đảm chịu đựng những đau khổ của thân phận con. Con xin khắc sâu dấu chỉ tình yêu này vào tâm khảm con, để Thánh Giá cuộc sống con là Thánh Giá tràn đầy yêu thương và tự do chân chính.

15. Lời nguyện hiệp lễ.

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

Chúa đã dùng cái chết và sự sống lại hồng phúc của Đức Kitô

mà phục hồi chúng con.

xin Chúa bảo tồn công trình

mà lòng thương xót của Chúa đã thực hiện nơi chúng con,

để nhờ tham dự mầu nhiệm này,

chúng con được sống đạo đức sốt sắng.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

(Nếu cần, có thể đọc thông báo trước khi đọc lời nguyện chúc lành.)

16. Lời nguyện chúc lành trên dân Chúa.

31. Để giải tán, linh mục nói lên lời mời gọi này:

Xin anh chị em cúi mình nhận lãnh phép lành.

Rồi linh mục đứng quay về dân chúng, dang tay trên họ, đọc lời nguyện trên dân chúng sau đây:

CT:Lạy Chúa chúng con nài xin Chúa

ban dồi dào phúc lành của Chúa

trên dân Chúa đang tưởng niệm Con Chúa chịu chết

và mong đợi Người sống lại.

Xin cho dân Chúa được ơn tha thứ, ơn an ủi,

được thêm lòng tin lành thánh

và được bảo đảm ơn cứu chuộc muôn đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

(Không hát ca kết lễ, không dạo đàn. Mọi người có thể thinh lặng ra về.)

NDL: Sau đây, kính mời cộng đoàn tham dự Hoạt cảnh tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa và Nghi thức Rước kiệu Thứ sáu thánh.

Kính mời ngồi.

(Mọi người thinh lặng trong khi các người phục vụ chuẩn bị Cung thánh.)

______________________________________________________

NGHI THỨC “RƯỚC KIỆU THỨ SÁU THÁNH”

NDL: Sau đây là Nghi Thức “Rước Kiệu Thứ Sáu Thánh”

Cuộc rước kiệu tưởng nhớ “cái chết của Chúa” mà chúng ta sắp cử hành là một trong số các biểu hiện của lòng đạo đức bình dân có vị trí rất lớn ngoài việc đi Đàng Thánh Giá. Cuộc rước này mang nét đặc trưng là bao gồm một nhóm nhỏ bạn hữu và môn đệ Chúa Giêsu, sau khi hạ xác Chúa khỏi thập giá, đưa xác Người đến tận nơi có “ngôi mộ đục sẵn trong đá, ở đó chưa chôn ai” (Lc 23,53).

Bầu khí cuộc rước kiệu mang tính trang nghiêm, trong thinh lặng và cầu nguyện, giúp chúng ta nhận thức rõ hơn ý nghĩa của mầu nhiệm mai táng Chúa Giêsu.

Kính mời chuẩn bị đi kiệu.

Thứ tự đoàn kiệu như sau: (1). Dẫn đầu là Thánh Giá với đèn hầu. (2). Thứ đến là giáo dân ở 10 hàng ghế đầu. (3). Tiếp theo là vòng hoa, đèn hầu và kiệu Xác Thánh Chúa. (4). Sau kế là chủ tế, các lễ sinh và ca đoàn. (5). Cuối cùng là giáo dân ở các hàng ghế còn lại.

Ca rước kiệu (hát).

(Trong khi đi kiệu, lần lượt hát bài Dân Ta ơiSao Chúa bỏ con?).

(Kết thúc cuộc rước kiệu, mọi người thinh lặng ra về).


[1] x. Mc 14,24.

Tâm Thành