• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Thứ Năm Tuần Thánh - B

Thứ Năm Tuần Thánh

THÁNH LỄ TIỆC LY

“Anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14)

 

Tìm trang

I. Nghi thức đầu lễ.3

1. Dẫn nhập lễ.3

2. Ca nhập lễ (hát).3

3. Kinh Thương Xót (hát).3

4. Kinh Vinh Danh (hát).3

5. Lời nguyện nhập lễ.4

II. Phụng vụ Lời Chúa.4

6. Bài đọc I: Xh 12,1-8,11-14 (SBĐ1 trang 515).4

7. Đáp ca: Tv 115,12-13.15-16c.17-18 (hát).5

8. Bài đọc II: 1Cr 11,23-26 (SBĐ1 trang 516).5

9. Tung hô Tin Mừng: Ga 13,34 (hát).6

10. Bài Tin Mừng: Ga 13,1-15 (SBĐ1 trang 516).6

III. Nghi thức Rửa Chân.7

11. Dẫn ý nghi thức.7

12. Ca tiền xướng: Ga 13 (hát).7

13. Lời nguyện tín hữu.8

IV. Phụng vụ Thánh Thể.9

14. Dẫn ý dâng lễ.9

15. Ca dâng lễ (hát).9

16. Lời nguyện tiến lễ.9

17. Kinh tiền tụng (Thánh Thể I).9

18. Ca hiệp lễ (hát).10

19. Cám ơn sau hiệp lễ.10

20. Lời nguyện hiệp lễ.10

V. Nghi thức Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ.11

21. Dẫn ý nghi thức Kiệu Thánh Thể.11

22. Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ (hát).11

23. Thờ lạy Thánh Thể (hát).12

VI. Nghi thức Chầu Thánh Thể.12

___________________________________________________


I. Nghi thức đầu lễ.

1. Dẫn nhập lễ.

NDL:Kính thưa cộng đoàn,

Chiều nay, chúng ta họp nhau đây không phải để cử hành một thánh lễ như mọi khi, nhưng chúng ta sẽ chiêm ngưỡng Chúa trong hai hành vi: Rửa chân cho môn đệ và cử hành bữa tiệc Thánh Thể đầu tiên trong lịch sử loài người.

Các bài đọc Lời Chúa muốn chúng ta nhìn vào Thánh Thể như nhìn vào Lễ Vượt Qua của Đức Kitô. Người đã chọn khung cảnh Lễ Vượt Qua của người Do Thái để thiết lập bí tích Thánh Thể. Người làm tăng giá trị của lễ ấy khi biến nó thành hình ảnh báo trước cuộc vượt qua của mình. Như vậy, mầu nhiệm Phục Sinh đã tiềm ẩn trong bàn tiệc ly. Đó là mục đích của Lễ Vượt Qua mà Chúa Kitô đã cử hành; là tột đỉnh của lòng Người thương yêu môn đệ: Người cúi xuống rửa chân cho họ, đưa họ vào mầu nhiệm Hiến Tế Thánh Thể, để cuối cùng họ được cùng Người phục sinh trong Giao Ước Mới, tức là trong mối tình thắm thiết mới giữa Thiên Chúa và nhân loại.

Chúng ta hãy cầu xin cho nhau được từ bỏ con người cũ trong nghi thức rửa chân này, để tiến tới kết hợp mật thiết mới với Chúa trong mầu nhiệm Thánh Thể, mà giờ đây chúng ta sốt sắng cử hành.

Kính mời cộng đoàn đứng hát ca nhập lễ.

2. Ca nhập lễ (hát).

3. Kinh Thương Xót (hát).

4. Kinh Vinh Danh (hát).

(Trong lúc hát thì kéo chuông và đánh chiêng trống, sau đó thì không kéo chuông và đánh chiêng trống nữa cho đến đêm Vọng Phục sinh.)

5. Lời nguyện nhập lễ.

CT:Lạy Chúa, chúng con đang tham dự Tiệc ly Cực Thánh

trong đó Con Một Chúa, khi sắp nộp mình chịu chết,

đã vĩnh viễn trối lại cho Hội Thánh hy lễ mới

và bữa tiệc yêu thương của Người;

xin cho chúng con nhận được từ mầu nhiệm cao cả này

tình yêu sung mãn và sức sống dồi dào.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa Con Chúa, ...

CĐ: Amen.

(Cộng đoàn ngồi.)

II. Phụng vụ Lời Chúa.

6. Bài đọc I: Xh 12,1-8,11-14 (SBĐ1 trang 515).

NDL: Bữa ăn Vượt Qua nhắc người Do Thái nhớ đến thời nô dịch bên Ai Cập. Lễ Vượt Qua cũng nhắc chúng ta nhớ đến cuộc hy sinh của Đức Kitô đã cứu toàn thể nhân loại ra khỏi tội lỗi

NĐS1:Bài trích sách Xuất Hành.

1Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aharon trên đất Ai Cập:2“Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm.3 Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con.4 Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên.5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được.6 Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ítraen đem sát tế vào lúc xế chiều,7 lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên.8 Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng.11 Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa.12 Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai Cập: vì Ta là Đức Chúa.13 Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai Cập.14 Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời.

Đó là Lời Chúa. CĐ: Tạ ơn Chúa.

7. Đáp ca: Tv 115,12-13.15-16c.17-18 (hát).

8. Bài đọc II: 1Cr 11,23-26 (SBĐ1 trang 516).

NDL: Trong Phụng vụ Thánh Thể, chúng ta tiếp tục công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, để Chúa mau quang vinh ngự đến.

NĐS2:Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

23 Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh,24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

Đó là Lời Chúa.

CĐ: Tạ ơn Chúa.

(Cộng đoàn đứng.)

9. Tung hô Tin Mừng: Ga 13,34 (hát).

Chúa nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”.

10. Bài Tin Mừng: Ga 13,1-15 (SBĐ1 trang 516).

CT: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu.3 Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Vậy, Người đến chỗ ông Simôn Phêrô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? “7 Đức Giêsu trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.”8 Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! “ Đức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”9 Ông Simôn Phêrô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.”10 Đức Giêsu bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! “11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

Đó là Lời Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

III. Nghi thức Rửa Chân.

(Cộng đoàn ngồi. Sau bài giảng, người giúp lễ hướng dẫn những người được tuyển chọn bước đến hàng ghế dọn sẵn cho họ).

11. Dẫn ý nghi thức.

NDL:Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã cởi áo và cúi mình xuống để rửa chân cho các tông đồ. Vì vậy, ý nghĩa việc rửa chân gắn liền với Bí Tích Thánh Thể và với sứ mạng của vị Mục Tử nhân hiền.

Noi gương Chúa Giêsu, giờ đây chủ tế sẽ rửa chân cho 12 anh chị em, để mọi người trở thành anh chị em với nhau, cùng chia sẻ bữa tiệc hạnh phúc Nước Trời. Xin mời cộng đoàn cùng hát ca tiền xướng.

12. Ca tiền xướng: Ga 13 (hát).

(Người giúp lễ giúp Linh mục (cởi áo lễ, nếu cần) tiến đến từng người, đổ nước trên chân họ và lau. Trong lúc rửa chân, cộng đoàn hát).

Sau khi rửa chân, linh mục rửa và lau tay, mặc lại áo lễ và về ghế, và chủ tọa lời nguyện chung tại đó. Không đọc Kinh Tin Kính.

13. Lời nguyện tín hữu.

NDL: Kính mời cộng đoàn đứng.

CT: Anh chị em thân mến,

Hôm trước ngày chịu nạn, Đức Kitô đã thiết lập bí tích Thánh Thể, chức linh mục và rửa chân cho các môn đệ để bày tỏ và làm gương cho các ông về tinh thần bác ái phục vụ. Vậy chúng ta hãy khiêm tốn cầu xin.

1.Xin cho các thừa tác viên trong Hội Thánh khi cử hành hy lễ Thánh Thể được hiệp nhất với nhau và đầy lòng bác ái phục vụ con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa..

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2.Xin cho các dân tộc biết yêu chuộng hòa bình, quyết tâm gạt bỏ những mâu thuẫn xung đột, để cùng nhau góp phần xây dựng một thế giới mới. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3.Xin cho những người đang đau khổ tật nguyền gặp được sự nâng đỡ chia sẻ yêu thương của mọi người và biết tin tưởng chạy đến cùng Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4.Xin cho tất cả chúng ta khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể của Đức Kitô biết sống yêu thương và khiêm tốn phục vụ theo gương của chính Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

CT: Lạy Cha, xin nhậm lời chúng con nguyện, để nhờ ơn Cha, chúng con trung thành sống theo giáo huấn của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

(Cộng đoàn ngồi.)

IV. Phụng vụ Thánh Thể.

14. Dẫn ý dâng lễ.

NDL: Chúa Kitô đã nêu gương đức mến cho chúng ta. Chúng ta cũng phải dâng lên Chúa những lễ vật của đức mến. Giờ đây mời cộng đoàn hiệp ý với (…) đại diện chúng ta dâng tiến lễ vật hôm nay.

15. Ca dâng lễ (hát).

16. Lời nguyện tiến lễ.

(Cộng đoàn đứng.)

CT:Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con

được tham dự các mầu nhiệm này cho xứng đáng,

vì mỗi lần cử hành việc tưởng niệm lễ tế này,

thì công việc cứu chuộc chúng con được thực hiện.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.

17. Kinh tiền tụng (Thánh Thể I).

CT: Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu chuộc cho chúng con.

Người là Tư Tế thật và vĩnh cữu, khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn, Người là Đấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu chuộc, và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước Mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con rước Máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo bình thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: CĐ: Thánh! Thánh! Thánh!...

(Thánh lễ tiếp tục như thường cho đến phần hiệp lễ.)

18. Ca hiệp lễ (hát).

19. Cám ơn sau hiệp lễ.

NDL: Kính mời ngồi, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình cám tạ Thánh Thể.

Lạy Chúa, sau khi dùng xong bữa Tiệc Ly với các tông đồ, Chúa đã đích thân rửa chân cho các Ngài và nói: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cùng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 14-15.)

Lạy Chúa, con rất hổ thẹn vì đã không nghe theo lời khuyên và giáo huấn của Chúa để yêu thương và giúp đỡ anh em. Sau mỗi lần rước lễ, con vẫn là con người của con: ích kỷ, bất trung với giáo huấn của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rõ giới luật yêu thương và phải thực hiện; không chỉ bằng lời nói, mà còn phải thực sự phục vụ cho người khác.

20. Lời nguyện hiệp lễ.

(Cộng đoàn đứng.)

CT:Lạy Thiên Chúa toàn năng,

như Chúa đã cho chúng con được bổ dưỡng

nơi bàn Tiệc ly của Con Chúa ở đời này,

thì cũng xin cho chúng con đáng được no đầy

nơi bàn tiệc đời sau.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.CĐ: Amen.

V. Nghi thức Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ.

37. Đọc lời nguyện hiệp lễ xong, linh mục đứng trước bàn thờ bỏ và làm phép hương trong bình và quỳ xông hương Mình Thánh 3 lần. Rồi nhận khăn vai trắng, đứng lên cầm bình đựng Mình Thánh, lấy hai đầu khăn phủ lên bình.

21. Dẫn ý nghi thức Kiệu Thánh Thể.

NDL: Giờ đây chúng ta cử hành nghi thức Kiệu Thánh Thể. Đây là cuộc kiệu khải hoàn. Cuộc kiệu đưa chúng ta đến một nơi tạm nghỉ, không phải là đến phần mộ của Đức Kitô. Thứ Năm Tuần Thánh không phải là đêm canh thức lễ an táng, nhưng là cuộc triều bái Chúa Kitô hằng sống. Đêm nay, chúng ta không nên để Chúa Kitô chịu khổ nạn một mình. Đêm nay cũng như ngày mai, chúng ta hãy tiếp tục hầu chuyện với Chúa.

Thứ tự đi kiệu Thánh Thể: Thánh Giá đèn hầu, các người giúp lễ, các em tung hoa, phương du Thánh Thể.

38.       Bắt đầu kiệu Mình Thánh, có nến và hương theo hầu, đi trong nhà thờ đến nơi đã dọn sẵn (...) được trang hoàng thích hợp.

(Thứ tự đi kiệu: Đi trước là người cầm thánh giá có hai người cầm nến cháy hai bên, rồi đến người cầm bình hương, các người giúp lễ, các em tung hoa, cuối cùng là linh mục cầm bình thánh trong phương du Thánh Thể.)

22. Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ (hát).

(Khi đoàn kiệu bắt đầu tiến về bàn thờ phụ thì cộng đoàn hát: Giáo dân hân hoan). (Khi linh mục tiến đến bàn thờ:)

NDL: Kính mời cộng đoàn quỳ.

23. Thờ lạy Thánh Thể (hát).

(Cộng đoàn hát: Đây nhiệm tích (Lm. Kim Long, TCCĐ 204).

39.       Khi đoàn kiệu tới nơi đặt Mình Thánh, linh mục đặt bình đựng Mình Thánh vào trong nhà tạm, để mở cửa. Rồi ngài bỏ hương, quì xông hương Mình Thánh, trong khi đó hát “Đây bí tích vô cùng cao quí” hoặc một bài về Mình Thánh. Sau bài hát, linh mục lên đóng cửa nhà tạm.

40.       Sau ít phút thinh lặng cầu nguyện, linh mục và đoàn đi kiệu cúi mình bái Mình Thánh rồi đi về phòng thánh.

41.       Lột khăn bàn thờ vào lúc thuận tiện, và nếu có thể, nên đưa các Thánh giá ra khỏi nhà thờ. Nếu còn Thánh giá trong nhà thờ, thì nên phủ khăn.

VI. Nghi thức Chầu Thánh Thể.

(Giáo hữu nên tùy hoàn cảnh ở lại chầu Mình Thánh Chúa..)

Tâm Thành