• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghi thức & Dẫn lễ CN Lễ Lá - C


LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH

CN

24/3

CHÚA NHẬT LỄ LÁ:

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

T2

25/3

Thứ Hai Tuần Thánh.

T3

26/3

Thứ Ba Tuần Thánh.

T4

27/3

Thứ Tư Tuần Thánh.

T5

28/3

Thứ Năm Tuần Thánh:

5:30 giờ:           Lễ đèn nhất.

20:00 giờ: Thánh lễ Tiệc Ly.

T6

29/3

Thứ Sáu Tuần Thánh: Giữ chay và kiêng thịt

5:30 giờ:           Lễ đèn nhì.

20:00 giờ: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.

T7

30/3

Thứ Bảy Tuần Thánh.

5:30 giờ:           Lễ đèn ba.

20:00 giờ: Canh Thức Vượt Qua.

CN

31/3

ĐẠI LỄ PHỤC SINH. Lễ trọng với Tuần Bát Nhật, Lễ họ.

 

Những điều cần lưu ý:

Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá gồm có 2 phần:

I. Nghi thức Tưởng niệm CG vào thành Giêrusalem:

Cần phân biệt 3 hình thức tưởng niệm mà Phụng vụ đã dự liệu:

1. Đi kiệu: (Lễ 8:30 và 16:00 giờ)

- Giáo dân cầm lá trên tay tụ họp quanh bàn đặt lá để làm phép.

- Linh mục có thể mặc áo choàng.

- Có Nghi thức làm phép lá :

•  Có bình hương, thánh giá, đèn hầu;

•  Có rảy nước thánh trên lá (sau Lời nguyện, trước Phúc Âm)

•  Không xông hương Phúc Âm; chỉ xông hương Bàn thờ, có thể giảng;

- Thứ tự đi kiệu:

•  Bình hương

•  Thánh giá + Đèn hầu

•  Lễ sinh + Chủ tế

•  Ca đoàn + Giáo dân.

2. Rước trọng thể: (Lễ 18:30 Thứ 7 và 5:30 CN)

- Một số đại diện giáo dân cầm lá trên tay tụ họp quanh bàn đặt lá để làm phép.

- Linh mục mặc áo lễ (màu đỏ).

- Có Nghi thức làm phép lá:

•  Không bình hương, thánh giá, đèn hầu;

•  Có rảy nước thánh trên lá (sau Lời nguyện, trước Phúc Âm)

•  Không xông hương Phúc Âm hay Bàn thờ, không giảng.

3. Rước đơn giản: (Xứ nhà không sử dụng),

- Giáo dân cầm lá trên tay ngồi trong nhà thờ.

- Linh mục mặc áo lễ (màu đỏ), tiến thẳng ra Bàn thờ.

- Không có Nghi thức làm phép lá.

II. Nghi thức thánh lễ:

- Nếu Đi kiệu hay Rước trọng thể thì không làm Dấu thánh giá đầu thánh lễ và không có Nghi thức thống hối hay rảy nước thánh đầu lễ.

- Nếu Rước đơn giản, thì khi linh mục ra Bàn thờ, cử hành thánh lễ như bình thường.

- Trong thánh lễ không Kinh Vinh Danh. Linh mục tùy nghi có thể giảng sau Phúc Âm, có Kinh Tin KínhLời nguyện Tín hữu.

- Khi đọc Bài Thương Khó: Không nến, không hương, không lời chào, và không làm dấu thánh giá trên sách Phúc Âm.

________________________________________________________________

I. Nghi thức Tưởng niệm CG vào thành Giêrusalem

1. Dẫn nhập lễ.        

Kính thưa quý cộng đoàn,

Với Lễ Lá, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh. Phụng vụ hôm nay gợi lên cho chúng ta ba ý nghĩa:

- Trước tiên là tưởng niệm việc Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem trước khi Người chịu khổ hình và chết.

- Thứ hai là tôn kính Chúa Kitô là Vua: Người vào Giêrusalem trong phong cách đế vương, để khai mào một vương quốc mới, vương quốc của sự thật và sự sống, của yêu thương và an bình.

- Thứ ba, Lễ Lá dẫn vào cuộc Khổ nạn, chuẩn bị chúng ta chiêm ngắm cái chết đau thương của Người trên đồi Canvê.

Vậy Lễ Lá là dịp để chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình vào Vua các vua, Vua cả trời đất, nhất là Vua của mọi cõi lòng. Đồng thời, nhắc chúng ta sống trên đời là đối đầu với đau khổ. Khi chấp nhận vác thập giá theo chân Chúa, chúng ta cùng chia sẻ đau khổ với Người, nhưng không phải trong than khóc mà là trong hy vọng.

(Lễ (18:30; 5:30) không Đi kiệu thì đọc thêm:)

Kính mời cộng đoàn đứng, hướng về phía chủ tế ở cuối nhà thờ.

2. Ca tiền xướng (hát)

3. Làm phép lá

(Linh mục làm Dấu thánh giá và chào cộng đoàn như thường lệ rồi nói:)

CT: Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây, để cùng toàn thể Giáo Hội khai mạc Tuần Thánh tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua, tức là cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Kitô.

Để chuẩn bị Tuần Thánh, trong suốt Mùa Chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau.

Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng Cứu Thế vào thành thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem lại cho loài người ơn cứu chuộc, chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người.

Xin Người ban ơn để chúng ta được thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang Phục Sinh và sự sống của Người.

(Kế đó Linh mục dang tay và đọc lời nguyện sau đây:)

CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến

X những cành lá này, để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là Vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Giêrusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CĐ: Amen.

(Linh mục thinh lặng rảy nước thánh trên lá.)

4. Bài Tin Mừng: Lc 19,28-40 (Năm C).

NDL: Chúng ta hãy lắng nghe đoạn Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem trong bầu khí hân hoan. Người sẽ dùng thập giá để cứu chuộc, dẫn đưa dân Thiên Chúa vào thành Giêrusalem mới.

CT: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con "Tại sao các ông mở dây?", thì hãy nói thế này: "Vì Chúa cần dùng đến nó". Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi rằng: "Sao các ông mở dây lừa con?" Hai ông đáp: "Vì Chúa cần đến nó". Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: "Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời". Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng Người rằng: "Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi". Chúa Giêsu nói: "Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên". Đó là lời Chúa.

Đó là lời Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

(Sau bài Tin Mừng, tùy nghi, Linh mục có thể giảng một bài vắn tắt.

Lễ (18:30; 5:30) không đi kiệu thì không giảng. Linh mục, lễ sinh và đại diện giáo dân tiến lên cung thánh, bỏ qua Mục 5, tiếp Mục 6.)

5. Rước lá vào nhà thờ (hát)

(Để bắt đầu đi kiệu, Linh mục tuyên bố rõ ràng những lời sau đây:)

CT: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Giêrusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô..

NDL: Giờ đây chúng ta bắt đầu kiệu lá: Dẫn đầu là người cầm bình hương có than hồng, tiếp theo là người cầm thánh giá có gắn nhành lá, đi giữa hai người cầm đèn, rồi đến chủ tế và các lễ sinh, sau cuối là ca đoàn và toàn thể cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn hát bài Kiệu lá trong giấy.

(Nếu đi kiệu từ ngoài Nhà thờ thì hát kiệu lá (giấy) cho đến khi bước đến cửa nhà thờ thì hát ca nhập lễ.)

6. Ca nhập lễ (hát)

(Không hát Kinh Thương Xót và Kinh Vinh Danh.)

7. Lời nguyện nhập lễ

(Khi tới bàn thờ, Linh mục bái kính và xông hương bàn thờ, thay áo choàng, mặc áo lễ, tới ghế chủ tọa và đọc ngay lời nguyện nhập lễ:)

CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Đấng Cứu Chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo.

Xin cho chúng con biết đón nhận bài học Người để lại trong cuộc thương khó, và được thông phần vinh quang phục sinh với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

CĐ: Amen.

(Cộng đoàn ngồi)


II. Phụng vụ Lời Chúa

8. Bài đọc I: Is 50,4-7 (Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)

NDL: Tiên tri Isaia mô tả dung mạo thống khổ của người Tôi Tớ Chúa. Đây là hình ảnh đích thực của vị Mêsia mà chính Đức Kitô sẽ thực hiện đầy đủ trong giờ của Người

9. Đáp ca: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (hát).

10. Bài đọc II: Pl 2,6-11.

NDL: Thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự tự do và tự nguyện của Đức Kitô trong việc đón nhận cái chết cứu độ và để lại cho chúng ta bài học về khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa.

11. Tung hô Tin Mừng: Pl 2, 8-9 (hát).

(Cộng đoàn đứng.)

12. Bài Thương Khó: Lc 22,1-49 (Năm C).

NDL: Giờ đây, với lòng cảm mến và tin tưởng, kính mời ông bà anh chị em lắng nghe và hiệp thông với cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta.

(Khi đọc bài Thương Khó, không mang nến theo, không xông hương, không chào và cũng không ghi Dấu thánh giá trên sách. Khi đọc đến câu: " Nói đoạn, Người trút hơi thở ", cộng đoàn sẽ quỳ thinh lặng giây lát.)

CT: Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, tất cả công nghị đứng dậy và giải Người đến Philatô.

Họ bắt đầu tố cáo Người rằng:

"Chúng tôi đã thấy người này xúi giục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cêsarê, và còn tự xưng là Kitô Vua".

Philatô bảo các thượng tế và đám đông rằng:

"Ta không thấy người này có tội gì".

Nhưng họ cố nài rằng:

"Người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Giuđêa, bắt đầu từ Galilêa đến đây".

Philatô vừa nghe nói đến Galilêa, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilêa không. Và khi đã biết Người thuộc thẩm quyền Hêrôđê, quan liền sai giải Người cho Hêrôđê cũng có mặt tại Giêrusalem trong những ngày ấy. Hêrôđê thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu, ông ao ước thấy Người, bởi đã nghe nói về Người rất nhiều, và hy vọng xem Người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi Người rất nhiều lời, nhưng Người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo Người dữ dội. Còn Hêrôđê cùng các quan lính thì khinh dể và nhạo báng Người, đoạn khoác cho Người một cái áo choàng trắng và gởi trả Người cho Philatô. Chính ngày đó, Hêrôđê và Philatô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau. Bấy giờ Philatô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại, rồi bảo họ:

"Các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi giục dân làm loạn, nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Hêrôđê cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt, rồi tha đi".

Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên:

"Hãy giết người này, và tha Baraba cho chúng tôi".

Tên này vì dấy loạn trong thành và giết người, nên đã bị tống ngục. Nhưng Philatô muốn tha Chúa Giêsu, nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói:

"Hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá!"

Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng:

"Người này đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt, rồi tha đi".

Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh Người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Philatô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì dấy loạn và giết người, là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giêsu thì quan trao phó để mặc ý chúng. Khi điệu Người đi, chúng bắt một người xứ Xyrênê, tên Simon, ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giêsu. Đám đông dân chúng theo Người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương Người. Nhưng Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:

"Hỡi con gái Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người ta sẽ than rằng: 'Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không sinh nở và những vú không nuôi con!'. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: 'Hãy đổ xuống đè chúng tôi!', và nói với các gò nổng rằng: 'Hãy che lấp chúng tôi đi!'. Vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao?"

Cùng với Người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng:

"Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm".

Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo Người mà rằng:

"Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn".

Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói:

"Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi".

Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "Người này là vua dân Do-thái". Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng:

"Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa".

Đối lại, tên kia mắng nó rằng:

"Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao. Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn Ông này, Ông có làm gì xấu đâu?"

Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng:

"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi".

Chúa Giêsu đáp:

"Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:

"Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha".

Nói đoạn, Người trút hơi thở.

NDL: Kính mời quỳ.

(Quỳ gối thinh lặng trong giây lát, rồi đứng lên.)

CT: Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng:

"Ông này quả thật là người công chính".

Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó, và chứng kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa, có những kẻ quen biết Người, và mấy phụ nữ đi theo Người từ xứ Galilêa, họ cũng chứng kiến.

Đó là lời Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

(Sau bài Thương Khó, tùy nghi, Linh mục có thể giảng một bài vắn tắt.

Sau đó cộng đoàn đứng.)

13. Kinh Tin Kính

14. Lời nguyện tín hữu

CT: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót vô biên của Ngài qua cuộc thương khó của Đức Kitô. Với tâm tình cậy trông, chúng ta dâng lên Ngài những ý nguyện sau đây:

1. Xin cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, luôn trung thành vâng phục thánh ý Chúa và khiêm tốn phục vụ mọi người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cầu nguyện cho những dân tộc kém may mắn, nhận được sự giúp đỡ đầy tình người từ các cộng đoàn và quốc gia quảng đại trên thế giới. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cầu nguyện cho những người đang đau khổ hồn xác, được hy tế của Đức Kitô xoa dịu và thánh hóa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cầu nguyện cho thanh thiếu niên trong giáo xứ, biết dành thời giờ lắng nghe Lời Chúa và học hỏi giáo lý. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

CT: Lạy Chúa xin rộng ban ơn lành phù trợ chúng con, để chúng con có thể chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách trong cuộc sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

(Cộng đoàn ngồi.)

III. Phụng vụ Thánh Thể

(Thánh lễ tiếp tục như các Chúa Nhật thường.)

15. Dẫn ý dâng lễ.

NDL: Đức Giêsu, đại diện nhân loại, tiến vào Giêrusalem để dâng lên Thiên Chúa lễ tế cao trọng nhất là chính bản thân Người. Giờ đây, qua gia đình (… …) chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa chính bản thân chúng ta.

16. Ca dâng lễ (hát)

17. Ca hiệp lễ (hát)

18. Cám ơn sau hiệp lễ

NDL: Kính mời cộng đoàn ngồi.

Lạy Chúa Giêsu! Hôm nay con đã đi vào hàng ngũ những người kiệu lá tung hô Chúa, là mong đợi Chúa sẽ đi vào cuộc sống của con.

Lạy Chúa! Chúa đã từ trời xuống dạy chúng con đường lên thiên đàng. Trót đời sống của Chúa đã là thánh giá và tử đạo. Xin Chúa giúp con luôn trung thành và can đảm bước theo để cùng chết với Chúa, hầu mai sau được vinh hiển với Chúa. Amen.

19. Chúc kết lễ

(Cộng đoàn đứng.)

NDL: Chúng ta đã bước vào tuần lễ trọng đại của Kitô giáo, tức là bước theo Chúa Kitô, Đấng vượt qua sự chết để mang lại sự sống cho chúng ta. Chúc ông bà, anh chị em hoàn toàn sống theo tinh thần của Đức Kitô trong tuần lễ này.

20. Ca kết lễ (hát).

__________________________________________________________

 Ghi chú riêng:

- Bản Nghi Thức này cung cấp toàn bộ diễn tiến trong phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá, dành riêng cho Người Dẫn Lễ để theo dõi và điều hành tốt buổi cử hành phụng vụ.

- Để đơn giản và tiện theo dõi, nên bản này chỉ soạn riêng cho năm Ckhông có các Bài đọc Lời Chúa .

- Có tham khảo:

1.Bản NGHI THỨC TUẦN THÁNH (do ĐGM PX. Trần Thanh Khâm Imprimatur 1972).

2.Bản NGHI THỨC TUẦN THÁNH (của Nhóm PVCGK, ronéo, 1992).

3.Bản NGHI THỨC TUẦN THÁNH (của Giáo xứ Phanxicô Xaviê, photocopy, 2005).

 Tâm Thành