• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật 3 MV - A

danletuan3

“Can đảm lên, đừng sợ! Chính Người sẽ đến cứu anh em” (Is 35,4)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 2 MV - A

muavong2nen

“Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2)

Dẫn Lê Đức mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

lemevonhiemnen

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28)

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - A

thunhatmvanen

“Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”(Mt 24,44)