• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN 33 TN - B

tuan33nen

“Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan ” (Tv 125,5)

Dẫn Lễ CN 31 TN - B

nen3dl

“Phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng... và yêu người thân cận như chính mình.” (x. Mc 12,30-31)

Dẫn Lễ CN 32 TN - B

nen32

“Bà đã bỏ nhiều hơn ai hết” (x. Mc 12,44)

Dẫn lễ Các Đẳng _B

cacdangtn

“Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)