• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ - Lễ Chúa Giáng Sinh

banngaynen

“Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 12)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 3 MV - A

danletuan3

“Can đảm lên, đừng sợ! Chính Người sẽ đến cứu anh em” (Is 35,4)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 4 MV - A

danle4mvnen

“Chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1, 21)

Dẫn Lê Đức mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

lemevonhiemnen

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28)