• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Từ giã hoàng hôn trong mắt em

maitoc

Mái tóc nói ở đây, phải chăng luôn phảng phất mùi hương về đêm, tức “dạ hương”?

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

bangoicnen

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13).

Dẫn Lễ CN Lễ Mình Thánh Chúa

minhmauchuac

“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13)

Dẫn Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

lehienxuongnen

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em" (Ga 20, 21)