• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật 17 Thường Niên - C

tuan17dlcnen

“Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,10).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 15 TN - C

tuan15cdlnen

“Ai là người thân cận của tôi ?” (Lc 10,29).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 16 TN - C

tuan16tn

“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi” (Lc 10,42).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 14 TN - C

tuan14tncnen

“Như chiên con đi vào giữa bầy sói”