• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN 2 TN - C

danle2tn2

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5)

Dẫn Lễ - Lễ Chúa Hiển Linh

hienlinhc

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,2)

Dẫn Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - C

danlentuan2

“Con là Con yêu dấu của Cha” (Lc 3,22)

Dẫn Lễ - Lễ Mẹ Thiên Chúa

methienchua

“Từ muôn đời, Đức Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa.