• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên - C

chuanhat28nen

“Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên - C

tuan21tncnen

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên - C

tuan24tncnen

“Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó” (Lc 15,6).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 20 Thường Niên - C

danle20nen

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên !” (Lc 12,49)