• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật 2 MV - A

muavong2nen

“Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2)

Dẫn Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

vuavutrunen

“Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43).

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - A

thunhatmvanen

“Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”(Mt 24,44)

Dẫn Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - C

danlecacnen

“Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17,16).