• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Trung Thu 2012

“Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”  (Mc 10, 14)

Dẫn lễ Chúa Nhật 25 TN - B

jesus38

“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết.” (Mc 9,35)

Dẫn lễ Chúa Nhật 26 TN - B

“Ai cho các con dù chỉ một ly nước lã...” (x. Mc 9,41)

Dẫn lễ Chúa Nhật 24 TN - B

cnxxiv

 "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,35)