• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Chúa Nhật 30 TN - B

cn 30 b
 

“Đức Tin của anh đã chữa anh.” (Mc 10,52)

Dẫn lễ Chúa nhật 28 TN - B

cn 28 b

“Ngươi chỉ thiếu một điều... (Mc 10, 21)

Dẫn lễ Chúa Nhật 29 TN - B

haydiraogiangtinmung w

“Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16, 15)

Dẫn lễ CN 27 TN B - Lễ Mân Côi

holyrosaryw

“Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38)