• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Chúa Nhật 34 TN B - Chúa Kitô Vua

cn34tnb w

“Tôi đến để làm chứng về Sự thật. Ai thuộc về Sự thật thì nghe tiếng Tôi.” (Ga 18, 37)

Dẫn lễ Chúa Nhật 32 TN - B

32ndsundayofordinary w

“Bà đã rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả” (Mc 12,44)

Dẫn lễ Chúa nhật 33 TN - B

cn 33 tnb martyr w

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình....” (Lc 9, 23)

Dẫn lễ Chúa nhật 31 TN - B

cn 31 tn b

“Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn…"