• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Chúa nhật 28 TN - B

cn 28 b

“Ngươi chỉ thiếu một điều... (Mc 10, 21)

Dẫn lễ Trung Thu 2012

“Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”  (Mc 10, 14)

Dẫn lễ CN 27 TN B - Lễ Mân Côi

holyrosaryw

“Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38)

Dẫn lễ Chúa Nhật 26 TN - B

“Ai cho các con dù chỉ một ly nước lã...” (x. Mc 9,41)