• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - C

danlenc 4vc

“Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện.” (Lc 1, 45)

Dẫn lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - C

2muavong

 Lời sấm của tiên tri Isaia xưa kia là niềm vui cho dân Chúa

Dẫn lễ Chúa Nhật 3 MV - C

3rdsundayad w

“Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, Người cầm nia…” (Lc 3,16.17)

Dẫn lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - C

advent1w

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể đứng vững trước mặt Con Người!” (Lc 21, 36)