• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Mẹ Thiên Chúa

nendsle

Khi tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa,

Dẫn lễ Chúa Giáng Sinh

nativity

“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi.” (Ga 1, 14)

Dẫn lễ Chúa Nhật lễ Thánh Gia - C

holyfamily w

“Maria sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu.” (Lc 2,41-52)

Dẫn lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

nativity w

“Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu.” (Mt 1, 21)