• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Mồng Ba Tết

mongba-w

“Phàm ai đã có thì được cho thêm.”  (Mt 25, 29)

Dẫn lễ Mồng Một Tết

mong1-2012

“Thầy ban cho các con bình an của Thầy.(Ga 14, 27)

Dẫn lễ Mồng Hai Tết

totien1

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.Mt 15,4)

Dẫn lễ Giao Thừa - Tết Quý Tỵ 2013

giaothua2013-w

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)