• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Các Thánh Nam Nữ - C

thanhnn

“Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao” (Kh 7,14)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên - C

tuan29tncnen

Người sẽ mau chóng minh xét cho họ” (Lc 18,8).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên - C

30tnc

“Ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Lc 18,14)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên - C

chuanhat28nen

“Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19).