• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Chúa Nhật 3 MC - C

3rd-sundaylent-c

“Ba năm nay, ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy.” (Lc 13,7)

Dẫn lễ Chúa Nhật 1 MC - C

cn-I-muachay4

“Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi.” (Lc 4,8)

Dẫn lễ Chúa Nhật 2 MC- C

cn2-muachay-c

Trong Mùa Chay, sau trình thuật Đức Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa...

Dẫn lễ Thứ Tư Lễ Tro

letro

“Hãy nhớ mình là bụi đất, một mai người sẽ trở về bụi đất.” (x.St 3,19)