• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh

thu6-tt-w

"Này là Người" (Ga 19,5)

Dẫn lễ Chúa nhật V MC - C

cn 5-MC C-w

“Con hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8, 11)

Nghi thức & Dẫn lễ thứ 5 Tuần Thánh

th5-tt-w

"Nếu Thầy mà còn phải rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau." (Ga 13, 14)

Dẫn lễ Chúa Nhật 4 MC - C

cn4-muachay-c-w
 

“Con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy”. (Lc 15,24)