• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh - C

cn-6-ps-c

Đừng sợ ” (Ga 14,27)


Dẫn lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh - C

CN4-ps-c-w

“Chiên Ta thì nghe tiếng Ta” (Ga 10,27)

Dẫn lễ Chúa Nhật 5 Phục Sinh - C

cn5-psc-w

“Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy...” (Ga 13, 35)

Dẫn lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh - C

cn3phucsinh-c-w
 

“Con hãy theo Thầy!” (Ga 21, 19)