• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN 4 Mùa Chay - C

tuan4nen

“Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy'”. (Lc 15,24)

Dẫn Lễ CN 3 Mùa Chay - C

tuan3mcnen

“Ba năm nay, ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy” (Lc 13,7)

Dẫn Lễ Truyền Tin - ABC

truyetinabc

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền" (Lc 1, 38)

Dẫn Lễ CN 2 Mùa Chay - C

tuan2nen

“Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35)