• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật 3 PS - C

tuan3dlnen

“Hãy theo Thầy!"” (Ga 21,19)

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Phục Sinh - C

phucsinhcnen

“Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20,9)

Dẫn Lễ CN Kính Lòng Thương Xót Chúa

longthuongxotnen

“Phúc thay những người không thấy mà tin!”(Ga 20,29)

Chúa Phục Sinh - Canh thức Vượt Qua

nentthanh

Sao các bà lại tìm người sống nơi những kẻ chết?” (Lc 24,5)