• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên - C

tuan21tncnen

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên - C

tuan19tncnen

“Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1,50).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 20 Thường Niên - C

danle20nen

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên !” (Lc 12,49)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên - C

tuan18tncnen

“Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20).