• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

bangoicnen

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 6 PS - C

dungsonen

“Đừng sợ”(Ga 14,27)

Dẫn Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

lehienxuongnen

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em" (Ga 20, 21)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 5 PS - C

nntuan5ps

Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34)